Najnovšie články

LAMAČSKÉ CHVÁLY u nás

         Tak ako učeníci s Pannou Máriou vo večeradle pri modlitbách očakávali Ducha Tešiteľa, tak aj my chceme v našom farskom kostole – v našom “večeradle” s modlitbou a chválou na perách očakávať príchod Ducha Svätého. Pozývame Vás teda v sobotu 14. mája, na Turičnú vigíliu, o 14:00 hod. chváliť Pána. Gospelová kapela Lamačské chvály sa už teší na spoločenstvo s Vami. 

Opäť milosrdná kvapka krvi!

      Ponúkame Vám v Svätom roku milosrdenstva prejaviť skutok telesného milosrdenstva svojim blížnym. V piatok 13. mája 2016, v 99. roku zjavenia sa Panny Márie trom malým deťom vo Fatime, Vás pozývame na milosrdnú kvapku krvi. Príďte všetci, ktorí môžete a chcete, pozvite aj svojich priateľov na Farský úrad v Jarovniciach vytvoriť spoločenstvo. Čakáme Vás od 8:00 hod. do 11:00 hod. Tešíme sa na Vás!

Nové fotografie

      Najdôležitejšie sviatky roka, sviatky Veľkej noci, sú už za nami. Veľkonočné obdobie však ešte trvá. V kostoloch sa stretávame so sochou Víťazného Krista. Veľkonočná svieca sprevádza každú bohoslužbu svojím svetlom, svetlom Vzkrieseného Krista, svetlom Života. Plameň, ktorý bol v nás zapálený pri krste, horí v nás tak, ako mu to sami dovolíme. Na niektoré okamihy z týchto najdôležitejších sviatkov roka si môžete pospomínať vďaka fotografiám  v našej galérii.

      Na prezentačnej fotografii môžete vidieť, ako otec arcibiskup zapózoval s našimi mladými na stretnutí, ktoré bolo prípravou na Svetové dni mládeže v Krakowe. Konalo sa v sobotu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Fotogalériu sme doplnili aj fotografiami  z tohto sviatku.

MODLITBY CHVÁL

 

„Dobrorečte Pánovi svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho naveky!“ (Dan 3, 87)

        Ktorí viete, ktorí nie, dozviete sa teraz, že v piatok, 5. 2. 2016, po sv. omši našu farnosť, konkrétne náš farský kostol navštívili členovia Spoločenstva DOM JÚDOV zo Sabinova. Prišli s jediným zámerom, a to – chváliť Pána. Chváliť, zvelebovať a vyvyšovať Pána! Bol to krásny, požehnaný čas naplnený vďačnosťou Nebeskému Otcovi za každú milosť, za všetko, čo od neho dostávame. Vo fotogalérii si môžete pozrieť zopár fotiek, ktoré nám poskytlo Spoločenstvo, za čo im patrí srdečná vďaka.

Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5,19)

ČAS NA ŠTÚDIUM

      Na strednej škole sme sa učili aj cudzie jazyky. Bolo to za totality tak jedným z cudzích jazykov, ktorý sa tváril ako náš rodný jazyk (lebo to mocipáni tak chceli) bola ruština. Ďalšie sme si mohli vybrať. Ja som si vybral nemčinu a francúzštinu. Po čase som zistil, že viac by mi bola osožila angličtina,  ktorá je teraz takým „esperantom“ vo svete. No, čo už. Po čase som si povedal, že sa budem ako samouk  učiť aspoň nejaké anglické slovíčka. Kúpil som si aj učebnicu – Anglicky za 24 dní.  Ešte je zabalená.

     Raz sa mi prisnil sen, trochu zvláštny sen, teraz viem, čo znamená – živý sen. Zobudil som sa s takým strachom, alebo skôr znepokojením. Mal som mať  skúšku z angličtiny a ja som nebol pripravený. Ja som sa ani nepozrel do učebnice. Hrôza! Oblial ma studený pot. Každý študent to už zažil, aj ten najsvedomitejší. Trvalo mi dosť dlho, kým som si uvedomil, že už desiatky rokov do školy nechodím a žiadna skúška z angličtiny ma nečaká. Keď si na to spomeniem, ešte aj teraz ma premkne taký zvláštny pocit z nesplnenej povinnosti.

       A tak som rozmýšľal, bola to pravda, nebola? A ak to nebola pravda iba sen, čo to malo znamenať? Čo mi ten sen chcel povedať? Alebo kto a čo mi prostredníctvom sna chcel povedať? A potom mi to došlo!

       Celý náš život je ako škola. Od narodenia sa učíme. Učíme sa chodiť, rozprávať,…  najprv iba také detské veci. Potom ako sa vyvíjame, sú to už vážnejšie a vážne veci. Boh nás stvoril, aby sme Ho poznali, milovali a tak k Nemu do neba prišli. A tu sú korene môjho sna! Mám Boha – angličtinu (nech mi Pán odpustí takto HO  porovnávať) poznávať, milovať a potom prísť na skúšku – do neba. Každý z nás má iné podmienky a čas na učenie, poznávanie. Niekto sa stretne s Ním už na začiatku života, rodičia ho učia. Niekoho neskôr „učitelia v škole života“ a niekto si kúpi učebnicu a učí sa sám za 24 dní, alebo viac, či menej. Každý z nás má čas na štúdium, na teoretickú i praktickú prípravu k skúške. Je na každom z nás, či si učebnice, ktoré sú nám ponúkané, iba kúpi, alebo ich aj rozbalí. Či si ich iba prelistuje, alebo sa aj zahryzne do nich a poriadne naštuduje každú lekciu. Čo sú tie učebnice pre nás? Sú to sviatosti, v ktorých sa nám predstavuje, odhaľuje a ponúka. Sú to mimoriadne, jubilejné, sväté roky. Sú to chorí a chudobní , ktorých stretávame na životnej ceste. Sú to mladí i starí, ktorým treba podať pomocnú ruku. Sú to zblúdení, ktorým treba ukázať cestu. Sú to unavení, ľahostajní ktorým treba podať vitamín B-oh. Sú to blízki i úplne cudzí, ktorí potrebujú našu blízkosť.

     Začína pôst. Najlepší čas na štúdium, najlepší čas preveriť si znalosti, doplniť si chýbajúce „vedomosti“. Nikto nevie, iba On – Skúšajúci, akú taktiku si zvolí. Či bude skúšať podľa tried, podľa ročníkov, či zaváži abecedný zoznam, alebo si bude náhodne vyberať.

     A preto dobrá rada: Pripravujme sa, mňa nevynímajúc, sústavne, systematicky, poctivo, aby sa nám nestalo, že za dverami sedí skúšajúca komisia a my nie sme pripravení. Obleje nás studený pot a nebudeme sa môcť vyvliecť zo skúšky, preložiť si ju,  ospravedlniť sa, že nie sme pripravení. Čo je ešte horšie, opravný termín neexistuje.

jarovniceRímskokatolícky kostol v Jarovniciach

ke-arcidieceza.sk Farsky urad Homilie Radio Lumen Tv Lux Katolicke Noviny Moja Komunita UPC Kosice Vyveska