Najnovšie články

Vzácna návšteva

      Leto, čas dovoleniek a prázdnin je už nenávratne za nami. Čo nám ostalo sú zážitky a spomienky na krásne chvíle leta. Veľa o tom by nám vedeli povedať deti, ktoré sa zúčastnili HAPPY týždňa, chlapci, ktorí vyhrali futbalový turnaj, ale aj mnohí iní. Jedným zo silných zážitkov tohto leta je jedna návšteva našej farnosti.  Málokto vie, že 28. augusta našu farnosť navštívil kardinál, a to Jozef Kardinál Tomko. Cestou z Vysokých Tatier sa zastavil spolu s naším bývalým pánom kaplánom Petrom Obšitníkom aj u nás. Jeho návštevu nám dlho bude pripomínať tento zápis v kronike:

„Boh nech žehná túto farnosť, ktorá mi blízko pripomína radostné chvíle v misijných krajinách.                                                                                                                                                          24.8. 2017 Jozef Kardinal Tomko“

40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

     Keď nižšie zverejnená pozvánka je určená pre mladých a zdravých, táto pozvánka je určená  pre všetkých bez rozdielu. Všetci, mladí, starí, chorí i zdraví, ste pozvaní zapojiť sa do jedinečnej aj keď každoročnej aktivity.           Od 14. septembra do 24. októbra bude prebiehať 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov  Je na každom z nás, akým spôsobom sa zapojíme a či sa vôbec zapojíme. Každý kňaz sa za mňa i za teba modlí, každý kňaz nás denne žehná, je pre nás požehnaním. Už naši starí rodičia hovorili: „Akého kňaza si vymodlíme, takého budeme mať.“ Vymodlíme si kňaza?

Pozvánka na Milosrdnú kvapku krvi

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“Jn 15,13

Pán Ježiš položil život za každého z nás, nielen za svojich priateľov. Od nás sa to nečaká, aspoň nie vo štvrtok, 14. septembra. V tento deň máme všetci, ktorým to zdravie a povinnosti dovolia, možnosť pomôcť blížnemu. Podať pomocnú ruku vo forme svojej vlastnej krvi. Nikdy nevieme, kedy krv niekoho iného budeme potrebovať.
Bonusom pre darcov bude aj predlžiť si predlžený víkend. 😉 No, čo vy na to? Oplatí sa? Veríme, že áno. Zoberte svojich známych, kamarátov, kolegov, rodinu a príďte na faru v Jarovniciach od 8:00 do 11:00 hod. Tešíme sa na vás! O občerstvenie a dobrú náladu, aj keď bude tiecť krv, bude tak ako vždy postarané.

Blahoželáme a ďakujeme!

Dnes, 7. augusta 2017, sa naši chlapci  – miništranti zúčastnili Dekanátneho miništrantského futbalového turnaja. Ani nepriaznivé počasie im nezabránilo splniť sľub priniesť víťazný pohár. V galérii si môžete pozrieť ďalšie fotografie

Ďakujeme chlapci!

Ježiš – top manager

      Na hodinách slovenčiny sme sa naučili výraz PERSONIFIKÁCIA. Naučili sme sa, že je to  prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety alebo zvieratá. Žiaci a študenti určite nie sú radi, ak sa cez prázdniny spomína škola. Ale výrok: „Vedúci pracovník, manager, musí byť ako žralok.“, vo mne evokuje spomienky na školu, a to nielen na hodinu slovenčiny, ale aj biológie. Tam sme sa dozvedeli, že tieto zvieratá, ŽRALOCI, sú inteligentné, impozantné, gigantické, silné živočíchy vzbudzujúce rešpekt. Ale aj zvieratá, ktoré ako krvilačné monštrá sú zodpovedné za viaceré  fatálne útoky na človeka.

       Práve preto mi nesedí tento výrok, nepáči sa mi toto prirovnanie. Najväčším a naj managerom je náš Nebeský Otec. Ten manažuje celý svet od jeho stvorenia a nepotrebuje na to krvilačné zuby nadradenosti. On poslal na tento svet ako managera Svojho Syna Ježiša Krista. Lepšieho šéfa si už vyše dvetisíc rokov nemôže želať nik, od toho najmenšieho pracovníka až po takzvaný top management. Vládne na tomto svete láskou, pokorou, príkladom. Namiesto toho, aby útočil a ponižoval iných, znáša útoky On. Preto prišiel na tento svet ako človek. On, Boh, sa znížil na úroveň obyčajného človeka. Nehanbil sa skloniť k človeku, podať mu pomocnú ruku, pochváliť, ale aj pokarhať. Najväčšou a najlepšou vlastnosťou akú môže mať vedúci pracovník, manager, je byť milosrdný. Byť milosrdný a byť v prvom rade človekom. Toto nás učí už dvetisíc rokov Najväčší Manager všetkých čias. Milosrdenstvo je najpotrebnejšia vlastnosť, akú potrebuje mať, akú sa musí naučiť každý šéf. A zvlášť musí byť viditeľná, musí svietiť a vyžarovať od šéfa – kresťana. Ak mu bude táto vlastnosť chýbať, zničí veľa ľudí okolo seba a tým sa zničí sám.

      Manageri, prehodnoťte svoje priority, svoje postoje. Láskou a milosrdenstvom zlepšíte život nielen svojím podriadeným, ale aj sami sebe. Nech sa vám to v mene Božom podarí!

jarovniceRímskokatolícky kostol v Jarovniciach

ke-arcidieceza.sk Farsky urad Homilie Radio Lumen Tv Lux Katolicke Noviny Moja Komunita UPC Kosice Vyveska