Najnovšie články

Milosrdná kvapka krvi

         Opäť je to tu – Milosrdná kvapka krvi. Ako zvyčajne, v piatok pred odpustom, tentokrát pred “Močidľanským odpustom”, tradičné je miesto i čas: FARSKÝ ÚRAD V JAROVNICIACH, 8:00 – 11:00 hod. Prídite všetci, ktorí môžete darovať krv, ale hlavne chcete, pozvite aj svojich známych, priateľov. Milosrdný Ježiš Kristus daroval krv za nás, darujme aj my krv pre seba navzájom. Každá kvapka krvi bude odmenená. V tomto jubilejnom Svätom roku milosrdenstva je to posledná kvapka krvi, ale veríme, že iba v tomto roku. Všetko záleží len a len na vás – darcov krvi. Tešíme sa na vás ako aj pracovníci NTS Košice.

LAMAČSKÉ CHVÁLY u nás

         Tak ako učeníci s Pannou Máriou vo večeradle pri modlitbách očakávali Ducha Tešiteľa, tak aj my chceme v našom farskom kostole – v našom “večeradle” s modlitbou a chválou na perách očakávať príchod Ducha Svätého. Pozývame Vás teda v sobotu 14. mája, na Turičnú vigíliu, o 14:00 hod. chváliť Pána. Gospelová kapela Lamačské chvály sa už teší na spoločenstvo s Vami. 

Opäť milosrdná kvapka krvi!

      Ponúkame Vám v Svätom roku milosrdenstva prejaviť skutok telesného milosrdenstva svojim blížnym. V piatok 13. mája 2016, v 99. roku zjavenia sa Panny Márie trom malým deťom vo Fatime, Vás pozývame na milosrdnú kvapku krvi. Príďte všetci, ktorí môžete a chcete, pozvite aj svojich priateľov na Farský úrad v Jarovniciach vytvoriť spoločenstvo. Čakáme Vás od 8:00 hod. do 11:00 hod. Tešíme sa na Vás!

Nové fotografie

      Najdôležitejšie sviatky roka, sviatky Veľkej noci, sú už za nami. Veľkonočné obdobie však ešte trvá. V kostoloch sa stretávame so sochou Víťazného Krista. Veľkonočná svieca sprevádza každú bohoslužbu svojím svetlom, svetlom Vzkrieseného Krista, svetlom Života. Plameň, ktorý bol v nás zapálený pri krste, horí v nás tak, ako mu to sami dovolíme. Na niektoré okamihy z týchto najdôležitejších sviatkov roka si môžete pospomínať vďaka fotografiám  v našej galérii.

      Na prezentačnej fotografii môžete vidieť, ako otec arcibiskup zapózoval s našimi mladými na stretnutí, ktoré bolo prípravou na Svetové dni mládeže v Krakowe. Konalo sa v sobotu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Fotogalériu sme doplnili aj fotografiami  z tohto sviatku.

MODLITBY CHVÁL

 

„Dobrorečte Pánovi svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho naveky!“ (Dan 3, 87)

        Ktorí viete, ktorí nie, dozviete sa teraz, že v piatok, 5. 2. 2016, po sv. omši našu farnosť, konkrétne náš farský kostol navštívili členovia Spoločenstva DOM JÚDOV zo Sabinova. Prišli s jediným zámerom, a to – chváliť Pána. Chváliť, zvelebovať a vyvyšovať Pána! Bol to krásny, požehnaný čas naplnený vďačnosťou Nebeskému Otcovi za každú milosť, za všetko, čo od neho dostávame. Vo fotogalérii si môžete pozrieť zopár fotiek, ktoré nám poskytlo Spoločenstvo, za čo im patrí srdečná vďaka.

Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5,19)

jarovniceRímskokatolícky kostol v Jarovniciach

ke-arcidieceza.sk Farsky urad Homilie Radio Lumen Tv Lux Katolicke Noviny Moja Komunita UPC Kosice Vyveska