Najnovšie články

Medžugorie: závery skúmania

           Tento rok je rokom MARIÁNSKYM, viac ako inokedy sa skloňujú slová “zjavenia, pravdivosť zjavení, čomu veriť, čomu nie”. Zvlášť teraz, keď Svätý Otec cestou z Fatimy poskytol žurnalistom rozhovor na túto tému. O tejto téme, zvlášť o otázkach týkajúcich sa zjavení v Medžugorí si môžete prečítať  pracovný preklad článku vatikanistu Andrea Tornielliho na stránke Košickej arcidiecézy

Pozvánka

              Opäť je to tu! Už tradične pred odpustom, deň pred sviatkom Panny Márie Fatimskej, 12. mája, Vás pozývame darovať krv. Príďte na faru v Jarovniciach, príďte všetci darcovia a priveďte aj prvodarcov.  

Tešíme sa už na Vás!

SRDEČNÁ VĎAKA

            Všade okolo počúvame o rôznych anketách. Zlatý slávik, OTO, GRAMMY, Miss, Oskar a mnoho iných. Sú to ocenenia z rôznych oblastí života. Je však mnoho oblastí, v ktorých sa žiadne ocenenie neudeľuje. Niektoré veci, činnosti berieme samozrejme, nepozastavujeme sa nad nimi.

        Skončilo sa obdobie pôstu, sme vo veľkonočnom období. O dôležitosti a význame Ježišovho účinkovania, smrti a zmŕtvychvstania teraz uvažovať nebudeme. To by nebolo krátke zamyslenie! Človek  nevie, nedokáže a nie je v jeho moci udeliť ocenenie Vykupiteľovi.

    Za uplynulé obdobie, posledných niekoľko týždňov patrí ocenenie práce tých, ktorí v spovedelniciach presedeli hodiny a hodiny, cez nich prechádzal všetok ten odpad zla hriechu. Ktorí nám sprostredkovali odpustenie a milosrdenstvo, aby sme mohli s čistým srdcom prežiť Ježišov triumf. Unavení, vyčerpaní, mnohokrát na pokraji fyzických i psychických síl vždy pripravení a ochotní poslúžiť, požehnať. Vyvrcholením maratónu spovedania bolo Veľkonočné TROJDNIE. Najdôležitejšia, najkrajšia a najvyčerpávajúcejšia časť liturgického roka. Koľko síl a obetovania sa ich to stálo? Koľkí z nás si to uvedomili, koľkí z nás ich zbytočne, bezdôvodne v tom vypätom čase otravovali. Koľkí z nás im pomohli? Urobme si anketu. Kategórie ako najtrpezlivejší, najláskavejší, najobetavejší a iný naj… si môžeme vytvoriť sami. Ku každej kategórii si priraďme toho svojho favorita. Nemusíme ich vytiahnuť na pódium slávnych, stačí poďakovať, dať im vedieť, že si to ceníme. Sošku s názvom MODLITBA odovzdať Nebeskému Otcovi s poďakovaním za nich a prosbou o požehnanie. A Panne Márii ich odovzdať v modlitbe s prosbou o ochranu.

       Vďaka Vám naši kňazi, naši farári, kapláni,  naši duchovní otcovia!

 

 

 

POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.”                                                                                                                                                                                                            (Ján, 14,6)

 

                   Vo svetle posolstva vzkrieseného Krista nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja. Nech skutok Kristovej lásky oslavujúci život, je zdrojom načerpania síl, optimizmu a radostí do všedných dní osobného aj pracovného života.

Liturgické slávenia vo farnosti počas Veľkonočných sviatkov

ZELENÝ ŠTVRTOK

Pánovej večere

(ustanovenie Eucharistie)

09:30

17:00

17:00

18:30

18:30

Košice – omša

svätenia olejov

Daletice

Osada

Močidľany

Jarovnice

VEĽKÝ PIATOK

Slávenie obradov Utrpenia a Smrti Pána

– Prísny pôst! –

10:45

15:00

15:00

17:00

17:00

Krížová cesta

do Ražnian

Močidľany

Osada

Daletice

Jarovnice

  BIELA SOBOTA

Veľkočná Vigília  Pánovho zmŕtvychvstania

19:30

19:30

Osada

Jarovnice

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ZMŔTVYCHVSTANIE PÁNA

08:00

09:15

10:30

10:30

Močidľany

Daletice

Osada

Jarovnice

jarovniceRímskokatolícky kostol v Jarovniciach

ke-arcidieceza.sk Farsky urad Homilie Radio Lumen Tv Lux Katolicke Noviny Moja Komunita UPC Kosice Vyveska