10. výročie konsekrácie chrámu

10. výročie konsekrácie chrámu

V sobotu, 2. mája, je v našej farnosti sviatok. Ubehlo to ako voda a je tu 10. výročie konsekrácie farského kostola. K výročiam sa zvykne priniesť darček spolu s blahoželaním. V týchto časoch stále počúvame „zostaň doma“, a nič iné nám ani neostáva. Keďže musí byť kostol prázdny, nekonajú sa verejné sv. omše, rozhodli sme sa dať nový šat interiéru kostola, rozhodli sme sa ho vymaľovať, čo už bolo nevyhnutné. Hodnota tohto darčeka je 4400,00 €. V posledných týždňoch sa príjmy rapídne znížili, preto vám ponúkame možnosť prispieť k tomuto darčeku na  číslo účtu SK76 0900 0000 0000 9628 6364 v Slovenskej sporiteľni, alebo aj v hotovosti. Nech vám Pán mnohonásobne odplatí vašu štedrosť!

 K tomuto darčeku sa patrí aj zablahoželať.   

Náš kostol bol našimi predkami postavený preto, aby sa stal znamením prítomnosti Boha na zemi a jeho stretnutia s človekom, vzácnym pokladom každého chrámu. Človekom, ktorý prišiel vnímať a prijať jeho duchovné posolstvo. Nech je náš chrám, ktorý slávi svoje narodeniny, vždy ozdobený najcennejším pokladom, ktorým sú veriaci, otcovia, mamy, starí rodičia, chlapci, dievčatá ….. Všetci, pre ktorých sa stal chrám miestom modlitby a prameňom potrebných síl a milostí pre každodenný život. Doma sa pri sv. omši modlime, aby situácia vymaľovaných, ale prázdnych múrov v čase jeho 10. výročia konsekrácie bola výnimočnou a nikdy viac sa už v jeho a našich dejinách nezopakovala.

Share this post