24 HODÍN PRE PÁNA

24 HODÍN PRE PÁNA

Kto túži aspoň chvíľu bdieť s Láskou, bude mať na to jedinečnú príležitosť! Dychtivo sa nám mieni darovať sám Pán v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Neobíďte Ho, neprehliadnite Ho, keď ide okolo a chce sa s vami stretnúť… načiahnite svoju ruku a dotknite sa aspoň obruby Jeho odevu!

„24 hodín pre Pána“. K tejto pastoračnej iniciatíve nás pozýva pápež František, ktorého zámerom je vytvoriť vždy pred štvrtou pôstnou nedeľou viac priestoru na adoráciu a slávenie sviatosti zmierenia. V našej farnosti začíname v piatok 29.03.2019 po svätej omši vo farskom chráme a ukončenie bude 30.03.2019 o 18:00 hod.

PROGRAM:

 18:00 –18:30 Krížová cesta (birmovanci)

18:30 –19:00 Sv. omša

19:00 –20:00 Moderovaná adorácia (bohoslovec)

20:00 –21:00 Sedembolestný ruženec (5. Ruža)

21:00 –22:00 Kruciata oslobodenie človeka

00:00 –01:00 Sedem slov na kríži (mládež)

03:00 –04:00 Korunka Božieho milosrdenstva (Modlitby matiek)

08:00 –08:30 Ranné chvály a posvätné čítanie

09:00 –10:00 Radostný ruženec (1. Ruža)

11:00 –12:00 Ruženec svetla (2. Ruža)

13:00 –14:00 Bolestný ruženec (3. Ruža)

15:00 –16:00 Korunka Božieho milosrdenstva (Bratstvo Božského Srdca Ježišovho)

17:00 –18:00 Fatimské večeradlo – slávnostný ruženec (4. Ruža)

18:00 –19:00 Ukončenie adorácie a sv. omša

Medzi  jednotlivými hodinami  programu nasleduje tichá  adorácia.

 

Share this post