24 hodinový ruženec za Slovensko

24 hodinový ruženec za Slovensko

Sv. Otec František pred každou zahraničnou cestou sa modlí pred ikonou „Salus populi romani“ – záchrana rímskeho ľudu. Aj my sme pozvaní na nepretržitú 24 hodinovú reťaz modlitby sv. ruženca za Slovensko, ktorá sa začne pred touto ikonou dnes o 18:00 hodine. Jej autorom je podľa tradície evanjelista Lukáš. V roku 590 pápež pomocou tejto ikony zastavil  mor. 

Pripojme sa z našich domovov k modlitbe sv. ruženca a putujme po Slovenských  pútnických miestach a odovzdajme prosby Našej Nebeskej Matke, aby ich za nás predniesla Svojmu Synovi a Nášmu Nebeskému Otcovi. 

   Úmysly modlitieb a všetky podrobnosti si môžete pozrieť   kliknutím na túto stránku .

Share this post