25. marec

25. marec

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje verejnú informačnú kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. Každoročne je 25. marec na Slovensku deň, kedy si na Slovensku okrem Dňa zápasu za ľudské práva pripomíname aj práva nenarodených. Kampaň je snahou informačne pripomenúť, že život sa začína od počatia a podľa Ústavy SR, článku 15 je každý život hodný ochrany pred narodením. Organizátori aj tento rok volia kampaň v uliciach slovenských miest. Symbolom kampane je biela stužka. Pripni si aj ty bielu stužku. Na životoch nenarodených detí záleží!

V našej farnosti v tento deň požehnáme ženy – matky, ktoré očakávajú narodenie dieťaťa.

Share this post