SV. JOZEF V RUŽENCI

SV. JOZEF V RUŽENCI

Určite sa k vám už dostala správa o tom, že biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca.
Doplnené znenie tajomstiev:

…  Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala;

…  Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla;

Viac sa o tom dočítate na  [button link=“http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150318034″ color=“orange“ text=“grey“ window=“yes“]stránke KBS.[/button]

Share this post