Odpustová sv. omša

Odpustová sv. omša

Sv. Anton vás pozýva osláviť Božiu lásku odpustovou sv. omšou v nedeľu, 17. januára o 11:00 hod. Na odpustovú sv. omšu sa pripravíme akadémiou pol hodinu pred sv. omšou.  Hlavným celebrantom bude Mgr. Peter Obšitník, riaditeľ Augustinea.

Share this post