40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

     Keď nižšie zverejnená pozvánka je určená pre mladých a zdravých, táto pozvánka je určená  pre všetkých bez rozdielu. Všetci, mladí, starí, chorí i zdraví, ste pozvaní zapojiť sa do jedinečnej aj keď každoročnej aktivity.           Od 14. septembra do 24. októbra bude prebiehať [button link=“http://www.ke-arcidieceza.sk/40-dnova-retaz-postu-a-modlitieb-za-knazov-2/“ color=“blue“ text=“dark“ window=“yes“]40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov[/button]  Je na každom z nás, akým spôsobom sa zapojíme a či sa vôbec zapojíme. Každý kňaz sa za mňa i za teba modlí, každý kňaz nás denne žehná, je pre nás požehnaním. Už naši starí rodičia hovorili: „Akého kňaza si vymodlíme, takého budeme mať.“ Vymodlíme si kňaza?

Share this post