24 hodín pre Pána

24 hodín pre Pána

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu z podnetu pápeža Františka pozvala celú Cirkev k pastoračnej iniciatíve „24 hodín pre Pána“ s témou Žalmu 130:„Ty si milostivý.“ Zámerom pápeža Františka je vytvoriť vždy pred štvrtou pôstnou nedeľou viac priestoru na adoráciu a sviatosť zmierenia. V našej farnosti začíname v piatok, 9. marca 2018. Každý si môže vybrať z programu a času, ktorý mu najviac vyhovuje. Medzi jednotlivými hodinami programu nasleduje tichá adorácia.

PROGRAM:

18:00 – 18:30 Krížová cesta (deti)

18:30 – 19:00 Sv. omša

19:00 – 20:00 Moderovaná adorácia (bohoslovec)

20:00 – 21:00 Sedembolestný ruženec (5. Ruža)

21:00 – 22:00 Spoločenstvo Kruciáta

00:00 – 01:00 Sedem slov na kríži (mládež)

03:00 – 04:00 Korunka Božieho milosrdenstva  (Modlitby matiek)

08:00 – 08:30 Ranné chvály a posvätné čítanie

09:00 – 10:00 Radostný ruženec (1. Ruža)

11:00 – 12:00 Ruženec svetla (2. Ruža)

13:00 – 14:00 Bolestný ruženec (3. Ruža)

15:00 – 16:00 Korunka Božieho milosrdenstva (Bratstvo Božského Srdca Ježišovho)

17:00 – 18:00 Fatimské večeradlo – slávnostný  ruženec (4. Ruža)

18:00 – 19:00 ukončenie adorácie  so sv. omšou

 

Share this post