Bože, žehnaj našich kňazov

Bože, žehnaj našich kňazov

Včera sa v našej farnosti, v našom farskom kostole zišli spolužiaci a priatelia nášho duchovného otca Radoslava, aby pri sv. omši poďakovali za dar kňazstva. Tak ako včera stáli okolo nášho oltára, tak ešte vo väčšom počte, stáli pred 21 rokmi okolo oltára v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, aby z rúk dnes už nebohého J.E.  kardinála Jozefa Tomka prijali dar kňazstva. Nech ich Pán Boh požehnáva a dá im zdravie a silu do ďalších rokov ich kňazskej služby.

Share this post