90. výročie založenia Ružencového bratstva

90. výročie založenia Ružencového bratstva

        Včera, 3. decembra, sme si pripomenuli 90 rokov od založenia Ružencového bratstva pri kostole sv. Antona Pustovníka v Jarovniciach. Vo farnosti máme štyri ružencové bratstvá, okrem toho v Jarovniciach, aj v Močidľanoch, Daleticiach a najmladšie v osade. „Ruženčiari“ si túto udalosť pripomenuli pri spoločnej modlitbe Fatimského večeradla a sv. omši. Sv. omšu celebroval dominikán, promótor pre ruženec páter Matej, ktorý sa prihovoril v homílii aj krátkej prednáške. Zdôraznil dôležitosť a silu posvätného ruženca, povinnosti a milosti, ktoré vyplývajú z členstva.                       

        Po svätej omši sa ruženčiari zišli na občerstvení v kultúrnom dome, kde si mohli zakúpiť rôzne náboženské predmety, ktoré doniesol páter Matej.

Ruženec je reťaz, pomocou ktorej nás Nebeská Matka ťahá do neba k svojmu Synovi.

Share this post