ACM – LETNÉ AKCIE 2022

ACM – LETNÉ AKCIE 2022

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH „OBNOVA SRDCA“
Uskutoční sa v dňoch 4. – 8.07.2022 v novom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach a v krásnom areáli diecéznej svätyne kostola Ružencovej Panny Márie. Duchovná obnova je určená pre mladých od 14 rokov vyššie. Cieľom duchovnej obnovy je duchovný reštart po dvoch rokoch obdobia pandémie, zatiahnuť na hlbinu mladého srdca, poďakovať za prežitý školský rok a zmysluplne využiť čas začiatku letných prázdnin. Mladí sa môžu tešiť na bohatý duchovný program, živé spoločenstvo mladých, kopec zábavy, spoločné hry, turistiku na Obišovský hrad a iné zážitky.

 

MIKE 2022 – STRETNUTIE MINIŠTRANTOV KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY
Uskutoční sa dňa 13.8.2022 vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III. Program je nasledovný:
9:00 – registrácia
10:00 – sv. omša s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom
Po sv. omši bude rozhovor s o. arcibiskupom, rôzne zaujímavé súťaže, tombola, guľáš, mnoho zábavy a prekvapenie.
14:30 – vyhodnotenie súťaží
15:00 – KBM a požehnanie na cestu

 

FREKVENCIA 2022 – PEŠIA PÚŤ MLADÝCH KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY
Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 27. – 29.08.2022. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava.

Viac informácií a prihlasovanie je na www.acmko.sk a FB ACM.

 

ŠKOLA SLÚŽIACEHO SRDCA/ADAŠ
ARCIDIECÉZNA ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

ČO JE ŠKOLA SLÚŽIACEHO SRDCA/ADAŠ?
Duchovná formácia, rast vo viere a v modlitbe, budovanie spoločenstiev v rámci Katolíckej cirkvi. Vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa rozvoj:
– osobnosti (sebapoznanie, komunikácia, riešenie konfliktov, a iné…)
– kompetencií potrebných pre život spoločenstiev, pre prácu s mládežou a dobrovoľníctvo
ČO PONÚKAME?
– Duchovnú formáciu – modlitba, možnosť duchovného rozhovoru, spovede
– Vedomosti – vzdelávanie vedené skúsenými lektormi
– Poradenstvo – konzultácie ohľadom dobrovoľníctva a animátorstva
– Sebapoznanie a učenie skúsenosťou – prostredníctvom aktivít a úloh cez víkendy aj mimo nich
– Spoločenstvo – zdieľanie a prehlbovanie vzťahov
– Možnosť zapojiť sa do aktivít ACM a získavať skúsenosti s dobrovoľníctvom a animátorstvom
AKO TO PREBIEHA?
Kurz tvorí:
• úvodný letný tábor – Obnova srdca/duchovný reštart pre mladých (odporúčané)
• 9 víkendov s nabitým programom
Program trvá od piatku 18:00 do nedele 13:00 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Okrem víkendov sa účastníci zapájajú do dobrovoľníckej činnosti v rámci ACM, alebo v rámci svojich farností a spoločenstiev. Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou (akreditovaný Ministerstvom školstva SR) a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS.
PRIHLÁSENIE A PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil vek 16 rokov. Cena letného tábora – 80 € študenti/90 € pracujúci. Cena jedného víkendu je 25 eur (ubytovanie, strava, materiál, školné). Ďalšie otázky zodpovieme na adrese premladez@gmail.com Prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2022 prostredníctvom formulára.
Info: www.acmko.sk

 

Share this post