Adventný čas

Adventný čas

Začína adventný čas. Každý ho vníma inak. Mestá a dediny sú už vyzdobené, niekde už začali vianočné trhy, obchodníci lákajú kupujúcich rôznymi fintami, zľavami. Začali sa sláviť rorátne sväté omše, rozvoniava ihličie na adventných vencoch.
Keď rodina očakáva príchod nového člena, narodenie dieťaťa, snaží sa, zodpovedne pripraviť. Príbytok sa riadi, dezinfikuje. Prejde sa každý kútik, len aby sa nič nezanedbalo. O čo lepšie sa musíme pripraviť na príchod Božieho Syna. Boh zostupuje medzi nás, stáva sa človekom. Pre rodinu veriacich, každého jej člena je advent časom duchovnej prípravy a pokánia pred Jeho príchodom. Spoločná modlitba ruženca s meditáciami nad udalosťami z Ježišovho života, čítanie Písma, spievanie adventných piesní, návšteva chorých, osamotených a starých, almužna, sviatosť zmierenia. Odpustiť, zmeniť slovo musím na slovo chcem. Toto sú čistiace prostriedky na vyčistenie nášho duchovného príbytku. Každý vie, ktorá jeho časť je najviac znečistená, ktorá potrebuje najväčšiu starostlivosť. Nie je to ľahké, ale každý pokus sa počíta.

Share this post