Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Latest Past Events

Spovedanie pred Vianočnými sviatkami 2022

Sviatosť zmierenia - táto sviatosť Cirkvi, nás pozýva k obráteniu pohľadu na Ježiša, a požaduje, aby sme zanechali akékoľvek násilie v myšlienkach, slovách i skutkoch, či už voči blížnym alebo voči stvoreniu. Pápež František

24 hodín pre Pána

Iniciatíva pápeža Františka. Daruj svoj čas Pánovi a On sa Ti odmení.