Author - fara

Slávnosť v poľovníckom združení Srnka

2. septembra sa v neďalekom chotári, pri obci Svinia, konala milá slávnosť. Poľovnícke združenie Srnka si pripomenulo 50. výročie svojho založenia a zároveň 60 rokov od postavenia chaty Srnka. Pri tejto príležitosti duchovní otcovia vdp. Juraj Valluš a vdp. Blažej Tomko z farnosti Svinia a vdp. Bystrík Sabo kaplán z našej farnosti požehnali sochu sv. Huberta, chatu Srnka a blízky prameň. Pod sochu sv. Huberta, patróna poľovníkov, členovia združenia uložili pamätnú listinu pre budúce generácie na pripomenutie nielen tejto udalosti, ale aj ako odkaz budúcim generáciám, aby ostali verné Stvoriteľovi, Darcovi všetkých darov, Nebeskej Matke Panne Márii ako aj sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov. 

Fotografie z tejto udalosti si môžete pozrieť tu.

Čítať ďalej...

Hrdí na rodinu

V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie sú pozývaní všetci, celé rodiny s deťmi aj jednotlivci, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk.

Sú prázdniny, môžete si urobiť výlet a podporiť dobrú vec.

Čítať ďalej...

POKYNY K PRIMÍCIÁM

POKYNY K PRIMÍCIÁM: - sv. omša je naplánovaná na priestranstve pred kostolom v Močidľanoch, čiže parkovanie osobných vozidiel bude po bočných uličkách v Močidľanoch až po družstvo; - parkovanie autobusov smer Uz. Pekľany (bandurkareň); - obchádzka vozidiel počas omše od 10.00 hod. do 12.00 hod. cez osadu; - obrady požehnania omšového rúcha a rodičovské požehnanie bude v rodnom dome novokňaza o 9.30 hod.; - v sprievode sa presunieme ku kostolu, kde o 10.00 hod. začne sv. omša; - prineste si so sebou stoličky; - dodržujte pokyny usporiadateľov; Ďakujeme za pochopenie.
Čítať ďalej...

PRIPOMIENKA NA ZMENU SV. OMŠÍ

SOBOTA, 24.06.2023:
Osada:         17:00 hod. - ZBP rod. Kruľová
Daletice:     17:00 hod. - + Miroslav a Pavol
Jarovnice:  18:30 hod. - + rodičov
V nedeľu, 25.06.2023 bude iba jedna sv. omša - PRIMIČNÁ v Močidľanoch
Čítať ďalej...

Bože, žehnaj našich kňazov

Včera sa v našej farnosti, v našom farskom kostole zišli spolužiaci a priatelia nášho duchovného otca Radoslava, aby pri sv. omši poďakovali za dar kňazstva. Tak ako včera stáli okolo nášho oltára, tak ešte vo väčšom počte, stáli pred 21 rokmi okolo oltára v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, aby z rúk dnes už nebohého J.E.  kardinála Jozefa Tomka prijali dar kňazstva. Nech ich Pán Boh požehnáva a dá im zdravie a silu do ďalších rokov ich kňazskej služby.
Čítať ďalej...

Zmena programu sv. omší z dôvodu primícií.

!!!POZOR!!! Zmena programu sv. omší z dôvodu primícií: SOBOTA - 17.06.2023 10:00 Kňazská vysviacka Košice, Dóm sv. Alžbety Večerné sv. omše s platnosťou na nedeľu: SOBOTA - 17.06.2023 16:30 Daletice 17:30 Močidľany 18:30 Jarovnice NEDEĽA - 18.06.2023 08:00 Osada 08:00 Jarovnice 10:00 Giraltovce - Primičná sv. omša - Tomáš Kovalčík
Čítať ďalej...

LETNÉ AKCIE PRE MLADÝCH 2023

  • GODZONE – WORSHIP NIGHTS 2023 Uskutoční sa v piatok 23.6.2023 od 19:00 do 21:30 hod. v Parku Komenského v Košiciach. Kapacita podujatia by mala byť cca 1000 účastníkov. Vstup pre všetkých je voľný. Víziou týchto stretnutí je vzbudiť túžbu opäť chváliť a oslavovať Boha za to, aký je, a uctievať Ho bez toho, aby sme za to niečo čakali. Mladí i starší sú pozvaní do jednoduchej a hlbokej chvály, ktorá bude vyvierať z úprimnosti sŕdc pred Pánom. Info: V rámci programu bude aj spovedná služba. Kňazi, ktorí chcú pomôcť spovedať, nech sa nahlásia na t. č. +421 905 626 360 alebo na kulan.jan@abuke.sk
  • MIKE 2023 – STRETNUTIE MINIŠTRANTOV KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Uskutoční sa v sobotu 24.6.2023 vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III. Program: 9:00 – registrácia pred kostolom 10:00 – slávnostná sv. omša s pomocným košickým biskupom Markom Forgáčom 11:15 – rozhovor s otcom biskupom 12:00 – modlitba Anjel Pána 12:15 – obedný guľáš, občerstvenie, bufet, cukrová vata 12:45 – rozhovor s hosťami 13:15 – súťaže vo svetle života sv. Jána Krstiteľa, skákací hrad, prehliadka policajtov a požiarnikov 14:30 – vyhodnotenie súťaží a tombola 15:00 – modlitba KBM a požehnanie na cestu Hostia: Martin Škrteľ a Stanislav Šesták, futbalisti a bývalí reprezentanti SR Info: Prosíme kňazov, aby napísali na premladez@gmail.com alebo nahlásili na t. č. +421 905 626 360 aspoň do 18.6.2023 približné počty miništrantov z jednotlivých farnosti kvôli zabezpečeniu občerstvenia.
  • FREKVENCIA 2023 – PEŠIA PÚŤ MLADÝCH KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 25. – 27.8.2023. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava. Info a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.
Čítať ďalej...

Vežové hodiny na farskom kostole

"Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu;" (Kaz3) Dáva sa na všeobecnú známosť, že sa dielo podarilo! Vďaka Nášmu Bohu a dobrodincom, môžeme s radosťou oznámiť, že vežu nášho farského kostola od dnešného dňa zdobia hodiny. Ich inštaláciu si môžete pozrieť vo fotogalérii v priečinku Vežové hodiny na farskom kostole Nech čas, ktorý budú odmeriavať, nebude časom daromným, ale časom plným chvály Boha, ktorý pozná našu minulosť, daruje nám prítomnosť a postará sa o našu budúcnosť. Časom lásky k Bohu i blížnemu a časom pokoja v rodinách, farnosti i vo svete.
Čítať ďalej...