Author - fara

Sviatok sv. Antona, pustovníka

V utorok, 17. januára, sme mohli prežiť krásne chvíle na odpustovej slávnosti patróna našej farnosti sv. Antona, pustovníka. Hlavným celebrantom bol náš bývalý pán kaplán Radko Sabol. Slová v príhovore zameral na odpoveď nášho svätca istému človeku, ktorý mu položil otázku: „Čo mám robiť, aby som sa páčil Bohu?“ Svätec odpovedal: “Kamkoľvek pôjdeš, vždy maj Boha pred očami, čokoľvek urobíš, alebo povieš, založ to  na svedectve sv. Písma, na ktoromkoľvek mieste budeš žiť, neodchádzaj z neho priskoro. (Jozef Leščinský, Perlový náhrdelník, str. 444) V jednej odpovedi tri rady, odporúčania. Ak ich budeme vo svojom živote podľa rady pustovníka sv. Antona dodržiavať, nemusíme sa ničoho báť, dôjdeme šťastne do nášho cieľa, ktorým je večný život. Diakon Tomáš a Dávid tiež nechýbali. Bola to krásna slávnosť. Nech ich Pán požehnáva na ich ceste za Kristom. Pán Boh zaplať!
Čítať ďalej...

Milosrdná kvapka krvi

Pozývame všetkých darcov krvi v piatok pred odpustom, 13. januára 2023 od 8:00 do 11:00 hod. na darovanie krvi do Pustovníčka. Pozvite svojich priateľov, príbuzných, darcov i prvodarcov a urobte skutok lásky. Každý dobrý skutok bude odmenený. Tešíme sa na vás!
Čítať ďalej...

Zomrel pápež Benedikt XVI.

Vo veku 95 rokov odišiel do Domu Nášho nebeského Otca emeritný pápež Benedikt XVI. Správu o úmrtí zverejnila tlačová kancelária Svätej stolice. S veľkou vďačnosťou za jeho život a s nádejou na vzkriesenie zverme ho v modlitbách do  náručia Nebeského Otca a Nebeskej Matky Márie.
(Zdroj a foto: VATIKAN NEWS)
Čítať ďalej...

Nespi ráno ani ty, radšej príď na roráty

Na Vianoce sa každý pripravuje po svojom. Jedni upratujú, vypekajú, iní sa zabávajú na vianočných trhoch, ochutnávajú vianočný punč. Niektorí sa pripravujú duchovne. Každý, čo má rád. Nám kresťanom sa ponúka možnosť pripraviť sa na Vianoce rorátmi – adventnými svätými omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách. Roráty sú votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú, keď ešte okolitý svet je v tme. Aj pred narodením Ježiša Krista svet bol v tme, tak ako je tma v kostole. Oltár ožiarený svetlom sviečok symbolizuje Krista – pravé svetlo. Ako na konci svätej omše cez okná do kostola sa prediera svetlo dňa, tak do nášho života prichádza večné svetlo Kristus. Aj nekresťansky skoré vstávanie na sv. omšu je znakom našej odvahy a túžby pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza. My sme už dnes začali. Pridaj sa k nám, ku krásnej atmosfére, neopakovateľnému začiatku nového dňa. Nie je nič krajšie ako začať svätou omšou deň.
Čítať ďalej...

Odpustová slávnosť sv. Mikuláša

Tak ako každý rok, či je „Corona“, či nie je, kalendár nám hlási sviatok sv. Mikuláša. Radostný to deň hlavne pre deti. K nám do našej farnosti zavítal tiež. Pripomenuli sme si jeho dobrosrdečnosť a lásku vo filiálnom kostole v Daleticiach, ktorý je tomuto svätcovi zasvätený. Posilnený Božím slovom a Živým Kristom všetci prítomní, bez ohľadu na vek, boli obdarovaní sladkosťou, tak ako sa v tento deň patrí. Ako na fotografii môžete vidieť, sv. Mikuláš poslal svojich anjelikov Natálku a Dominiku, aby posluhovali pri sv. omši duchovnému otcovi Radkovi. Prajeme si, aby každý z nás, podľa vzoru svätého Mikuláša, nezabúdal na druhých. Aby sme neprestávali rozdávať dobro a lásku. Lebo láska rozdávaním rastie. Máme pred sebou Advent, čas kedy sa viac rozdávame, ale nech celý náš život je Adventom, časom konania dobra a rozdávania.
Čítať ďalej...

90. výročie založenia Ružencového bratstva

        Včera, 3. decembra, sme si pripomenuli 90 rokov od založenia Ružencového bratstva pri kostole sv. Antona Pustovníka v Jarovniciach. Vo farnosti máme štyri ružencové bratstvá, okrem toho v Jarovniciach, aj v Močidľanoch, Daleticiach a najmladšie v osade. "Ruženčiari" si túto udalosť pripomenuli pri spoločnej modlitbe Fatimského večeradla a sv. omši. Sv. omšu celebroval dominikán, promótor pre ruženec páter Matej, ktorý sa prihovoril v homílii aj krátkej prednáške. Zdôraznil dôležitosť a silu posvätného ruženca, povinnosti a milosti, ktoré vyplývajú z členstva.                       

        Po svätej omši sa ruženčiari zišli na občerstvení v kultúrnom dome, kde si mohli zakúpiť rôzne náboženské predmety, ktoré doniesol páter Matej.

Ruženec je reťaz, pomocou ktorej nás Nebeská Matka ťahá do neba k svojmu Synovi.
Čítať ďalej...

Púť po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla

V mesiaci marci budúceho roka Košická arcidiecéza pripravuje púť s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla. Blížia sa Vianočné sviatky, kedy sa navzájom obdarovávame, preto môžeme svojim blízkym, ktorí túžia navštíviť tieto vzdialené vzácne miesta, pomôcť splniť si ich sen. Hoci púť do Libanonu je finančne náročná, nemusí to byť nesplniteľný sen.   
Čítať ďalej...