Birmovanci, pozor!!!

Birmovanci, pozor!!!

Prvé stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v sobotu, 27.09.2014, po večernej sv. omši. V osade sa birmovanci stretnú v stredu, 1.10.2014, o 17:00 hod.

Share this post