ACM – LETNÉ AKCIE 2022

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH „OBNOVA SRDCA“ Uskutoční sa v dňoch 4. – 8.07.2022 v novom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach a v krásnom areáli diecéznej svätyne kostola Ružencovej Panny Márie. Duchovná obnova je určená pre mladých od 14 rokov vyššie. Cieľom duchovnej obnovy je duchovný reštart po dvoch rokoch obdobia pandémie, zatiahnuť na hlbinu mladého srdca, poďakovať za prežitý školský rok a zmysluplne využiť čas začiatku letných prázdnin. Mladí sa môžu tešiť na bohatý duchovný program, živé spoločenstvo mladých, kopec zábavy, spoločné hry, turistiku na Obišovský hrad a iné zážitky.   MIKE 2022 – STRETNUTIE MINIŠTRANTOV KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Uskutoční sa dňa 13.8.2022 vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III. Program je nasledovný: 9:00 – registrácia 10:00 – sv. omša s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom Po sv. omši bude rozhovor s o. arcibiskupom, rôzne zaujímavé súťaže, tombola, guľáš, mnoho zábavy a prekvapenie. 14:30 – vyhodnotenie súťaží 15:00 – KBM a požehnanie na cestu   FREKVENCIA 2022 – PEŠIA PÚŤ MLADÝCH KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 27. – 29.08.2022. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava. Viac informácií a prihlasovanie je na www.acmko.sk a FB ACM.   ŠKOLA SLÚŽIACEHO SRDCA/ADAŠ ARCIDIECÉZNA ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA ČO JE ŠKOLA SLÚŽIACEHO SRDCA/ADAŠ? Duchovná formácia, rast vo viere a v modlitbe, budovanie spoločenstiev v rámci Katolíckej cirkvi. Vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa rozvoj: - osobnosti (sebapoznanie, komunikácia, riešenie konfliktov, a iné…) - kompetencií potrebných pre život spoločenstiev, pre prácu s mládežou a dobrovoľníctvo ČO PONÚKAME? - Duchovnú formáciu – modlitba, možnosť duchovného rozhovoru, spovede - Vedomosti – vzdelávanie vedené skúsenými lektormi - Poradenstvo – konzultácie ohľadom dobrovoľníctva a animátorstva - Sebapoznanie a učenie skúsenosťou – prostredníctvom aktivít a úloh cez víkendy aj mimo nich - Spoločenstvo – zdieľanie a prehlbovanie vzťahov - Možnosť zapojiť sa do aktivít ACM a získavať skúsenosti s dobrovoľníctvom a animátorstvom AKO TO PREBIEHA? Kurz tvorí: • úvodný letný tábor – Obnova srdca/duchovný reštart pre mladých (odporúčané) • 9 víkendov s nabitým programom Program trvá od piatku 18:00 do nedele 13:00 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Okrem víkendov sa účastníci zapájajú do dobrovoľníckej činnosti v rámci ACM, alebo v rámci svojich farností a spoločenstiev. Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou (akreditovaný Ministerstvom školstva SR) a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS. PRIHLÁSENIE A PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil vek 16 rokov. Cena letného tábora – 80 € študenti/90 € pracujúci. Cena jedného víkendu je 25 eur (ubytovanie, strava, materiál, školné). Ďalšie otázky zodpovieme na adrese premladez@gmail.com Prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2022 prostredníctvom formulára. Info: www.acmko.sk  
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí v Košickom seminári

V NDP bol DOD. Neviete, čo to znamená? V Nedeľu Dobrého pastiera bol Deň otvorených dverí v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach, ktorý sa začal sv. omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Po sv. omši sa všetci prítomní mohli posilniť na chutnom guláši, dať si kávu, či niečo sladké ku káve. Deti sa mohli vyblázniť v telocvični seminára. Hostia zo všetkých kútov diecézy, príbuzní i priatelia bohoslovcov si mohli pozrieť seminár, i tie najskrytejšie a bežne nenavštevované priestory seminára. Mohli sa dotknúť postele, na ktorej oddychoval Svätý Otec František počas septembrovej návštevy Slovenska, sadnúť si na stoličku, na ktorej sedel. Návštevníci mohli podporiť seminár zakúpením tričiek, hrnčekov, a rôznych spomienkových predmetov s mottom DOD a zakúpením tomboly s možnosťou výhry hodnotných cien, napr.: návštevy Európskeho, či obeda s vicerektorom seminára. Po prehliadke o 15. hodine sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva (modlili sa ju prítomné deti) začal kultúrny program, ktorý pripravili bohoslovci. Celý DOD a program sa niesol v duchu: „Čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných“ 1Kor 1, 27.  Seminaristi do programu zapojili nielen deti, ale aj vicerektora vd. Andreja Kačmára a špirituála vd. Petra Ceľucha (nášho, v histórii farnosti, prvého kaplána). Na konci programu vystúpil aj Ukrajinec ubytovaný s ďalšími rodákmi v seminári a poďakoval Slovákom za pomoc a podporu v ťažkých vojnových časoch. Počas programu prišiel medzi prítomných aj vd. otec biskup Marek Forgáč, ktorý sa na konci programu prihovoril a požehnal prítomných. Deň sa skončil, ako inak, poďakovaním Najvyššiemu Režisérovi - Nášmu Nebeskému Otcovi opäť v seminárnom kostole Vešperami, ktoré viedli kanonici našej arcidiecézy. Čo dodať na koniec?  DEO GRATIAS! Fotografie z DOD si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Čítať ďalej...

Veľká Noc 2022

Prežívame najdôležitejšie obdobie nielen roka, ale najdôležitejšie obdobie dejín ľudstva. Je ním Veľká Noc. Nemôžeme sa vrátiť časom, aby sme boli prítomní na udalostiach spred vyše dvetisíc rokov. My si môžeme iba pripomínať tieto udalosti spásy podľa Písma a historických prameňov. Nevieme, kde by sme stáli, na ktorom mieste. Bolo by to na mieste rozutekaných apoštolov, či verného Jána, Piláta, slúžky, vojakov, plačúcich žien? Nevieme. My sme si mohli pripomenúť krížovú cestu z pohľadu apoštola Jána, ktorú nám predniesol pán kaplán, putovaním zastaveniami ku kaplnke sv. Jakuba. Po obradoch Veľkého piatka sme mali možnosť v tichu pri nohách pochovaného Pána odprosovať, ďakovať,... Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotografie z Veľkej Noci 2022   Ježiš trpel, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný  tu by mala byť bodka, ale nemôže, lebo nasleduje: zvolanie:  

JEŽIŠ ŽIJE! a je stále s tebou, aj s ním, aj so mnou,... JE S NAMI! 

Čítať ďalej...

Text k zasväteniu Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Všetci veriaci netrpezlivo očakávajú piatok 25. marca, ktorý sa zapíše do dejín veľkými písmenami. Pápež František zasvätí (zverí) Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Svätý Otec vyzval, aby sa k tomuto obradu pripojili veriaci po celom svete. Prinášame oficiálny slovenský preklad úkonu zasvätenia, aby sme sa mohli na túto udalosť pripraviť.
Čítať ďalej...

Odvolanie dišpenzu

Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober vydáva Dekrét o odvolaní dišpenzu, ktorým boli veriaci oslobodení od účastí v nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši. Účinnosť dekrétu nadobúda platnosť 1. marca 2022. Rozdávanie sv. prijímania na ruku ostáva v platnosti aj do budúcna. Ak však niekto chce prijať do úst, bude mu to umožnené. Nastal čas vrátiť sa k spoločnému sláveniu Eucharistie v kostoloch a k obnove plnohodnotného života viery každého veriaceho kresťana - katolíka. Naďalej sú v platnosti všetky potrebné preventívne a hygienické opatrenia.  
Čítať ďalej...

Výzva otca arcibiskupa.

  Drahí veriaci, arcibiskup Mons. Bernard Bober sa nám, kňazom i vám veriacim takto  prihovára: V ťažkej atmosfére, ktorá sa nás v týchto dňoch priamo dotýka pri pohľade na našich bratov a sestry na Ukrajine, vás chcem, okrem iného, poprosiť o pomoc pri osvete a šírení informácií o možnosti nahlásiť voľné ubytovacie kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny cez registračný portál, ktorý pripravila Katolícka cirkev na Slovensku pod gesciou Slovenskej katolíckej charity. Prosím vás, ak máte (napr. aj na fare alebo v iných farských priestoroch, alebo viete o niekom, kto má k dispozícii) voľné kapacity na ubytovanie ukrajinských utečencov, dajte to prosím vedieť cez centrálny register. V spolupráci s civilnými zložkami štátu sa budeme snažiť o konkrétnu pomoc v tejto neľahkej situácii. Otvorme si srdce a hľadajme spolu možnosti. Pozvite ľudí k modlitbe za Ukrajinu, hlavne na popolcovú stredu. Ak by bolo podľa vás vhodné, a to hlavne v prihraničných farnostiach, urobiť potravinovú či finančnú zbierku, môžete tak urobiť a distribuovať pomoc. S pozdravom a modlitbou za pokoj + Mons. Bernard Bober, arcibiskup  
Čítať ďalej...

!!! OZNAMY !!!

 
  1. Dnes, vo štvrtok 24. 2., bude sv. omša obetovaná za mier na Ukrajine, po svätej omši až do polnoci bude  adorácia.
  2. S radosťou oznamujeme, že od soboty, 26. februára, sa otvárajú kostoly pre každého, aj pre neočkovaných,  maximálne 50% kapacity.
Čítať ďalej...

Cirkvi znovu žiadajú možnosť účasti na bohoslužbách pre všetkých

Predstavitelia cirkví na Slovensku opäť vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby jeho vláda umožnila účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Vyjadruje to stanovisko, ktoré v utorok večer počas konferencie prijali členovia a pozorovatelia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Stanovisko  v plnom znení.
Čítať ďalej...