90. výročie založenia Ružencového bratstva

        Včera, 3. decembra, sme si pripomenuli 90 rokov od založenia Ružencového bratstva pri kostole sv. Antona Pustovníka v Jarovniciach. Vo farnosti máme štyri ružencové bratstvá, okrem toho v Jarovniciach, aj v Močidľanoch, Daleticiach a najmladšie v osade. "Ruženčiari" si túto udalosť pripomenuli pri spoločnej modlitbe Fatimského večeradla a sv. omši. Sv. omšu celebroval dominikán, promótor pre ruženec páter Matej, ktorý sa prihovoril v homílii aj krátkej prednáške. Zdôraznil dôležitosť a silu posvätného ruženca, povinnosti a milosti, ktoré vyplývajú z členstva.                       

        Po svätej omši sa ruženčiari zišli na občerstvení v kultúrnom dome, kde si mohli zakúpiť rôzne náboženské predmety, ktoré doniesol páter Matej.

Ruženec je reťaz, pomocou ktorej nás Nebeská Matka ťahá do neba k svojmu Synovi.
Čítať ďalej...

Púť po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla

V mesiaci marci budúceho roka Košická arcidiecéza pripravuje púť s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla. Blížia sa Vianočné sviatky, kedy sa navzájom obdarovávame, preto môžeme svojim blízkym, ktorí túžia navštíviť tieto vzdialené vzácne miesta, pomôcť splniť si ich sen. Hoci púť do Libanonu je finančne náročná, nemusí to byť nesplniteľný sen.   
Čítať ďalej...

Zomrel Elias Vella

Vo veku 81 rokov zomrel známy maltský exorcista a minorita Elias Vella. O jeho úmrtí informoval portál maltatoday.com. Páter Elias Vella sa narodil 28. februára 1941 v Saint Paul’s Bay na Malte. Bol dlho považovaný za hlavného maltského exorcistu a stál na čele komisie pre okultizmus a satanizmus maltskej cirkvi, ktorej úlohou bolo študovať javy súvisiace s okultizmom, so spritizmom a satanizmom. Známy bol aj na Slovensku, našu krajinu navštívil niekoľkokrát, kde viedol duchovné cvičenia, mal kázne a prednášky, chodil do médií. Napísal tiež množstvo kníh, mnohé vyšli aj v slovenčine. Naposledy bol na Slovensku v roku 2019. Odpočinutie večné, daj mu, Pane... (Zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk)
Čítať ďalej...

Mons. Bernard Bober na čele KBS

 Najbližšie 4 roky bude na čele KBS náš arcibiskup Mons. Bernard Bober. Biskupi tak rozhodli na 103. plenárnom zasadaní KBS v Badíne. Vyprosujeme mu pevné zdravie, veľa Božích milostí a darov Ducha Svätého v tejto náročnej a zodpovednej službe, nech ho ochraňuje Naša Nebeská Matka Panna Mária.
Čítať ďalej...

POZVÁNKA

Rímskokatolícka farnosť KOŠICE - DÓM pozýva na svätú omšu ku cti sv. Šrbela. Sv. omša je už zajtra, 22. septembra, o 18:00 hodine. Okrem sv. omše bude aj pomazanie olejom sv. Šarbela. Všetci ste srdečne vítaní!
Čítať ďalej...

CELODIECÉZN PÚŤ 2022 v OBIŠOVCIACH

1. a 2. októbra 2022 sa koná Celodiecézna púť k milostivému obrazu Panny Márie Ružencovej v Obišovciach. Všetci ste srdečne pozvaní. Program púte je veľmi bohatý, je pre všetky vekové kategórie aj stavy. Počas celej púte bude vysluhovaná sviatosť zmierenia.
Čítať ďalej...

OZNAM!!!

NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ (19. - 24. septembra) VEREJNÉ SV. OMŠE Z DÔVODU CHOROBY NEBUDÚ.  PLÁNOVANÉ ÚMYSLY SV. OMŠÍ BUDÚ ODSLÚŽENÉ SÚKROMNE.
Čítať ďalej...

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 2022

Minulá nedeľa, 11. septembra, bola pre našu farnosť , zvlášť pre filiálku Močidľany, možnosťou získať odpustky. Konala sa tu odpustová slávnosť Povýšenia Svätého Kríža. Začala sa moderovanou akadémiou a adoráciou. Zišli sa tu veriaci domáci, ale aj hostia - rodáci, ktorí pravidelne prichádzajú uctiť si symbol našej spásy - KRÍŽ a stretnúť sa s rodinou. Hlavným celebrantom tohoročnej slávnosti bol náš farský vikár vdp. Bystrík Sabo, ktorý zároveň v tento deň oslavoval meniny. Čo môže byť krajšie ako, keď sa stretnú takéto milé slávnosti v jeden deň. V homílii sa nám prihovoril náš rodák, diakon Šimon Škvarko, ktorý nám priblížil kríž, s ktorým sa denne stretávame na našich krížových cestách. Krížových cestách rodín, jednotlivcov,  krížových cestách, na ktorých sa vieme nájsť všetci. Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotografií z tejto slávnosti v sekcii Močidľany - kostol Povýšenia sv Kríža.
Čítať ďalej...