„JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA.“

„JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA.“

-Prvé a najzákladnejšie prikázanie!-

      Na internete sa rozmáhajú rôzne skupiny, stránky, ktoré sa tvária ako kresťanské stránky, zverejňujú kresťanské obrázky, majú kresťanské názvy. Niektorých kresťanov zaháňajú „do kúta“ svojimi výzvami typu: Ak miluješ Boha, vlož AMEN; Dotkni sa Eucharistie a čoskoro ťa Boh navštívi v podobe šťastia; Dotkni sa kríža... Nato Vám príde odpoveď, niekedy niekoľko odpovedí  typu: že ste najšťastnejší človek, že ste to, či ono urobili....

      Neklikajte na tieto obrázky, nepíšte žiadne odpovede, ani príspevky. Človek je ovplyvniteľný a tak tí zbehlejší to využívajú. Kresťan katolík je vedený Duchom Svätým, ak máte čo i len trošku pochybnosť, je tu už znak toho, že to nie je s „kostolným poriadkom“. Tak ako je čierna mágia, je aj biela a toto je tá biela mágia, ktorá je rovnako nebezpečná. Nie sme v dobe nevedomosti, kedy ľudia verili poverám, lebo si nevedeli vysvetliť rôzne veci. Boh k nám hovorí inak, nie cez podmienky na internetovej stránke, ktorú vytvorili ľudia, len Ho treba vedieť počúvať.  Boh je pri nás, v nás, s nami. Boh nás sprevádza na našej ceste životom bez podmienok. On nám udeľuje dobrodenia, ktoré potrebujeme, ak nám slúžia k spáse, nie kliknutie na odkaz na internete. Odložte strach z toho, že sa vám niečo stane, ak nepristúpite na výzvu, ale spojte sa modlitbou s Duchom Svätým a budete najšťastnejší človek, aj keď nekliknete na obrázok, či nevložíte AMEN.

Čítať ďalej...

Dávame do pozornosti

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.
Čítať ďalej...

Nech Boh žehná nášho otca arcibiskupa

Dnes, 30. januára, je tomu už 30 rokov, čo bol vysvätený na biskupa náš arcibiskup, metropolita Mons. Bernard Bober. Jeho svätiteľom bol dnes už nebohý Mons. kardinál Jozef Tomko. Toto vzácne jubileum si pripomenul a zaňho ďakoval včera pri svätej omši s kňazmi a veriacimi na mieste, kde bol vysvätený, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, nad hrobom svojho svätiteľa.  Viac o tejto vzácnej udalosti si môžete prečítať na stránke TK KBS v článku p. Jaroslava Fabiána, kde nájdete aj fotografie z tejto milej udalosti. Do ďalších rokov mu prajeme veľa zdravia, ochranu Našej Nebeskej Matky Panny Márie, sv. Ondreja, sv. Alžbety a mnoho milostí od Nebeského Otca.
Čítať ďalej...

Sviatok sv. Antona, pustovníka

V utorok, 17. januára, sme mohli prežiť krásne chvíle na odpustovej slávnosti patróna našej farnosti sv. Antona, pustovníka. Hlavným celebrantom bol náš bývalý pán kaplán Radko Sabol. Slová v príhovore zameral na odpoveď nášho svätca istému človeku, ktorý mu položil otázku: „Čo mám robiť, aby som sa páčil Bohu?“ Svätec odpovedal: “Kamkoľvek pôjdeš, vždy maj Boha pred očami, čokoľvek urobíš, alebo povieš, založ to  na svedectve sv. Písma, na ktoromkoľvek mieste budeš žiť, neodchádzaj z neho priskoro. (Jozef Leščinský, Perlový náhrdelník, str. 444) V jednej odpovedi tri rady, odporúčania. Ak ich budeme vo svojom živote podľa rady pustovníka sv. Antona dodržiavať, nemusíme sa ničoho báť, dôjdeme šťastne do nášho cieľa, ktorým je večný život. Diakon Tomáš a Dávid tiež nechýbali. Bola to krásna slávnosť. Nech ich Pán požehnáva na ich ceste za Kristom. Pán Boh zaplať!
Čítať ďalej...

Milosrdná kvapka krvi

Pozývame všetkých darcov krvi v piatok pred odpustom, 13. januára 2023 od 8:00 do 11:00 hod. na darovanie krvi do Pustovníčka. Pozvite svojich priateľov, príbuzných, darcov i prvodarcov a urobte skutok lásky. Každý dobrý skutok bude odmenený. Tešíme sa na vás!
Čítať ďalej...

Zomrel pápež Benedikt XVI.

Vo veku 95 rokov odišiel do Domu Nášho nebeského Otca emeritný pápež Benedikt XVI. Správu o úmrtí zverejnila tlačová kancelária Svätej stolice. S veľkou vďačnosťou za jeho život a s nádejou na vzkriesenie zverme ho v modlitbách do  náručia Nebeského Otca a Nebeskej Matky Márie.
(Zdroj a foto: VATIKAN NEWS)
Čítať ďalej...

Nespi ráno ani ty, radšej príď na roráty

Na Vianoce sa každý pripravuje po svojom. Jedni upratujú, vypekajú, iní sa zabávajú na vianočných trhoch, ochutnávajú vianočný punč. Niektorí sa pripravujú duchovne. Každý, čo má rád. Nám kresťanom sa ponúka možnosť pripraviť sa na Vianoce rorátmi – adventnými svätými omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách. Roráty sú votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú, keď ešte okolitý svet je v tme. Aj pred narodením Ježiša Krista svet bol v tme, tak ako je tma v kostole. Oltár ožiarený svetlom sviečok symbolizuje Krista – pravé svetlo. Ako na konci svätej omše cez okná do kostola sa prediera svetlo dňa, tak do nášho života prichádza večné svetlo Kristus. Aj nekresťansky skoré vstávanie na sv. omšu je znakom našej odvahy a túžby pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza. My sme už dnes začali. Pridaj sa k nám, ku krásnej atmosfére, neopakovateľnému začiatku nového dňa. Nie je nič krajšie ako začať svätou omšou deň.
Čítať ďalej...

Odpustová slávnosť sv. Mikuláša

Tak ako každý rok, či je „Corona“, či nie je, kalendár nám hlási sviatok sv. Mikuláša. Radostný to deň hlavne pre deti. K nám do našej farnosti zavítal tiež. Pripomenuli sme si jeho dobrosrdečnosť a lásku vo filiálnom kostole v Daleticiach, ktorý je tomuto svätcovi zasvätený. Posilnený Božím slovom a Živým Kristom všetci prítomní, bez ohľadu na vek, boli obdarovaní sladkosťou, tak ako sa v tento deň patrí. Ako na fotografii môžete vidieť, sv. Mikuláš poslal svojich anjelikov Natálku a Dominiku, aby posluhovali pri sv. omši duchovnému otcovi Radkovi. Prajeme si, aby každý z nás, podľa vzoru svätého Mikuláša, nezabúdal na druhých. Aby sme neprestávali rozdávať dobro a lásku. Lebo láska rozdávaním rastie. Máme pred sebou Advent, čas kedy sa viac rozdávame, ale nech celý náš život je Adventom, časom konania dobra a rozdávania.
Čítať ďalej...