Bl. Anka nás pozýva

Aj v mesiaci máj (20.5.2023) bude na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom Ankina sobota . Srdečne ste všetci pozvaní. Na plagáte si môžete pozrieť program.

Ak by ste sa rozhodli ísť vo väčšej skupine, oznámte to vopred na pavlovce.farnost@gmail.com alebo +421 950 539 695

 ,,Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!"

Čítať ďalej...

Duchovná obnova pre rozvedených

Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených. Vnímame ju ako príležitosť prinášať nádej tým, ktorých život je možno komplikovaný a preto potrebujú počuť radostnú zvesť o Božom odpustení a milosrdenstve. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2. - 4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova internetovej stránke Rodinkova Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvajú v Rodinkove raz do roka.
Čítať ďalej...

Pokoj Vám, ja som to, aleluja!

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“( Mt 28,20)

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť.

Nech vzkriesený Kristus vstane aj v našich srdciach a Jeho vykupiteľské dielo posilni našu nádej pre večný život.

Nezabudnime, že Kristus je VÍŤAZ! S Ním ešte nikto nikdy neprehral, bez Neho prehrali všetci.....

Čítať ďalej...

„JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA.“

„JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA.“

-Prvé a najzákladnejšie prikázanie!-

      Na internete sa rozmáhajú rôzne skupiny, stránky, ktoré sa tvária ako kresťanské stránky, zverejňujú kresťanské obrázky, majú kresťanské názvy. Niektorých kresťanov zaháňajú „do kúta“ svojimi výzvami typu: Ak miluješ Boha, vlož AMEN; Dotkni sa Eucharistie a čoskoro ťa Boh navštívi v podobe šťastia; Dotkni sa kríža... Nato Vám príde odpoveď, niekedy niekoľko odpovedí  typu: že ste najšťastnejší človek, že ste to, či ono urobili....

      Neklikajte na tieto obrázky, nepíšte žiadne odpovede, ani príspevky. Človek je ovplyvniteľný a tak tí zbehlejší to využívajú. Kresťan katolík je vedený Duchom Svätým, ak máte čo i len trošku pochybnosť, je tu už znak toho, že to nie je s „kostolným poriadkom“. Tak ako je čierna mágia, je aj biela a toto je tá biela mágia, ktorá je rovnako nebezpečná. Nie sme v dobe nevedomosti, kedy ľudia verili poverám, lebo si nevedeli vysvetliť rôzne veci. Boh k nám hovorí inak, nie cez podmienky na internetovej stránke, ktorú vytvorili ľudia, len Ho treba vedieť počúvať.  Boh je pri nás, v nás, s nami. Boh nás sprevádza na našej ceste životom bez podmienok. On nám udeľuje dobrodenia, ktoré potrebujeme, ak nám slúžia k spáse, nie kliknutie na odkaz na internete. Odložte strach z toho, že sa vám niečo stane, ak nepristúpite na výzvu, ale spojte sa modlitbou s Duchom Svätým a budete najšťastnejší človek, aj keď nekliknete na obrázok, či nevložíte AMEN.

Čítať ďalej...

Dávame do pozornosti

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.
Čítať ďalej...

Nech Boh žehná nášho otca arcibiskupa

Dnes, 30. januára, je tomu už 30 rokov, čo bol vysvätený na biskupa náš arcibiskup, metropolita Mons. Bernard Bober. Jeho svätiteľom bol dnes už nebohý Mons. kardinál Jozef Tomko. Toto vzácne jubileum si pripomenul a zaňho ďakoval včera pri svätej omši s kňazmi a veriacimi na mieste, kde bol vysvätený, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, nad hrobom svojho svätiteľa.  Viac o tejto vzácnej udalosti si môžete prečítať na stránke TK KBS v článku p. Jaroslava Fabiána, kde nájdete aj fotografie z tejto milej udalosti. Do ďalších rokov mu prajeme veľa zdravia, ochranu Našej Nebeskej Matky Panny Márie, sv. Ondreja, sv. Alžbety a mnoho milostí od Nebeského Otca.
Čítať ďalej...

Sviatok sv. Antona, pustovníka

V utorok, 17. januára, sme mohli prežiť krásne chvíle na odpustovej slávnosti patróna našej farnosti sv. Antona, pustovníka. Hlavným celebrantom bol náš bývalý pán kaplán Radko Sabol. Slová v príhovore zameral na odpoveď nášho svätca istému človeku, ktorý mu položil otázku: „Čo mám robiť, aby som sa páčil Bohu?“ Svätec odpovedal: “Kamkoľvek pôjdeš, vždy maj Boha pred očami, čokoľvek urobíš, alebo povieš, založ to  na svedectve sv. Písma, na ktoromkoľvek mieste budeš žiť, neodchádzaj z neho priskoro. (Jozef Leščinský, Perlový náhrdelník, str. 444) V jednej odpovedi tri rady, odporúčania. Ak ich budeme vo svojom živote podľa rady pustovníka sv. Antona dodržiavať, nemusíme sa ničoho báť, dôjdeme šťastne do nášho cieľa, ktorým je večný život. Diakon Tomáš a Dávid tiež nechýbali. Bola to krásna slávnosť. Nech ich Pán požehnáva na ich ceste za Kristom. Pán Boh zaplať!
Čítať ďalej...

Milosrdná kvapka krvi

Pozývame všetkých darcov krvi v piatok pred odpustom, 13. januára 2023 od 8:00 do 11:00 hod. na darovanie krvi do Pustovníčka. Pozvite svojich priateľov, príbuzných, darcov i prvodarcov a urobte skutok lásky. Každý dobrý skutok bude odmenený. Tešíme sa na vás!
Čítať ďalej...