CELODIECÉZN PÚŤ 2022 v OBIŠOVCIACH

CELODIECÉZN PÚŤ 2022 v OBIŠOVCIACH

1. a 2. októbra 2022 sa koná Celodiecézna púť k milostivému obrazu Panny Márie Ružencovej v Obišovciach. Všetci ste srdečne pozvaní. Program púte je veľmi bohatý, je pre všetky vekové kategórie aj stavy. Počas celej púte bude vysluhovaná sviatosť zmierenia.

Share this post