Choroba – kríž, či požehnanie?

Choroba – kríž, či požehnanie?

Tento rok 11. februára, na spomienku Lurdskej Panny Márie slávime, vďaka blahoslavenému Jánovi Pavlovi II., už 20. svetový deň chorých. Preto s úctou myslíme osobitne na našich chorých a vôbec všetkých trpiacich.

         Utrpenie a choroba stále ostáva pre človeka tajomstvom. Náš Nebeský Otec ukázal vo svojom Synovi, že má moc nielen nad chorobou, ale aj nad smrťou. Aj v dnešných časoch na príhovor Panny Márie preukazuje ľuďom milosrdenstvo. Na otázku „prečo“ pozná odpoveď iba On. On vie, čo je pre nás najlepšie. On vie, prečo z nás nesníme ťarchu bremena choroby. On nám dáva silu hrdinsky niesť toto bremeno. On posiela k chorým a utrápeným nás, aby sme im pomohli prekonať dni choroby, dni samoty a často aj beznádeje. Preto je na nás dnes, zajtra, stále svojou fyzickou prítomnosťou,  milým slovom, pohladením či úprimným stiskom ruky zmierniť utrpenie, beznádej. Stále je niekde človek, ktorý čaká na naše upokojujúce slovo, milý pohľad, duševnú podporu. Nie vždy je to možné, veď všetci máme svoje povinnosti. Snažme sa, ak nie vlastnou prítomnosťou, aspoň zatelefonovať, napísať správu, pozdraviť prostredníctvom ošetrovateľov. Je veľa možností, využime ich, aby sme nemuseli žiť s vedomím, že sme nevyužili čas, ktorý nám bol darovaný.

          Utrpenie ostáva tajomstvom. Choroba je len fyzické zlo, horšie je morálne zlo – hriech. Možno aj chorobou nás Pán Boh vo svojej prozreteľnosti môže chrániť pred hriechom. Choroba prináša fyzické obmedzenie, človek sa viac otvára Bohu. Zo skúsenosti vieme, že kde sa vo svete trpí najviac, ľudia sú akosi prirodzene nábožnejší.

         Nech aj tento deň nám pomôže zbaviť sa povrchného pohľadu na bolesť a dodá nám silu niesť kríž s Kristom. Nech nám pomôže pochopiť, že najdôležitejšia vec na svete nie je zdravie, telesná krása, bohatstvo, ale spása duše.

            A ešte niečo, čo nám o chorobe hovorí sv. Vincent de Paul:

        Je pravda, že choroba nám oveľa viac ako zdravie ukazuje, kto sme. Choroba je skúšobným kameňom viery. V nej silnejšie zažiari nádej. V širšom zmysle nám dáva možnosť dokázať, že naša láska k Bohu a všetky naše cnosti sú pravé.

Share this post