Ďakujeme!

Ďakujeme!

 

Ďakujeme všetkým dobrodincom, sponzorom, všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu slávnosti –  KONSEKRÁCIE  kostola sv. Mikuláša v Daleticiach.  Nech dobrotivý Pán Boh odmení Vašu štedrosť a obetavosť.

Share this post