Ďakujeme!

Ďakujeme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa „nebáli“ a prišli 13. januára na našu faru. V piatok trinásteho sa tu zišlo 42 obetavých ľudí, ktorí neváhali a darovali najvzácnejšiu tekutinu. Vďaka patrí  pravidelným darcom, nielen za účasť, ale aj za osvetu. Veď práve vďaka nej sa ich  rady rozšírili o prvodarcov rôznych vekových kategórií, zvlášť takých, ktorí dovŕšili vek potrebný na darovanie krvi len pred niekoľkými týždňami. Opäť tu vládla príjemná atmosféra, ktorú umocňovali dobroty napečené našimi šikovnými gazdinkami.  Príďte zase! Ďakujeme!

Share this post