Darovanie krvi

Darovanie krvi

           Ako už býva zvykom pred odpustovou slávnosťou Povýšenia sv. Kríža v Močidľanoch, aj tentoraz sa uskutoční na farskom úrade v Jarovniciach darovanie krvi. Každý, kto môže, príďte darovať krv v piatok, 15. septembra od 8:00-11:00 hod. Ak ste zdraví, spĺňate všetky predpoklady pre darovanie krvi, naberte odvahu, príďte a urobte niečo pre blížneho. Zároveň to bude aj NIEČO pre Vás. Pán Ježiš položil život za nás, vycedil všetku krv. Od nás sa to nečaká, stačí 400-500 ml. Príďte utvoriť spoločenstvo ľudí veľkého srdca. Neoľutujete!

           Ak Vám zdravotné problémy nedovoľujú vykonať tento skutok lásky, nebuďte smutní, máte inú možnosť. Pripravte občerstvenie pre darcov.

Ďakujeme Vám všetkým a tešíme sa na Vás!

Share this post