Detské okienko

         Milé deti, všimol som si, že veľmi radi surfujete po internete. Nie vždy sa mi páči, aké stránky navštevujete. Preto som sa rozhodol na našej farskej stránke urobiť detské okienko. Budem vám v ňom uverejňovať doplňovačky, kvízy, hádanky,… Dúfam, že sa vám to bude páčiť, zabavíte sa a overíte svoju šikovnosť. Tak, hor sa do lúštenia! Nesklamte ma!  Veľa trpezlivosti a vytrvalosti vám praje                                                                                                       Váš Anjelik Zvedavček

Milé deti, 

teraz, keď nemôžete chodiť do školy, ani na sv. omše, či stretká, viem, že sa učíte, ale prídu chvíle, keď sa nudíte. Viem, že Vám chýbajú sv. omše i hodiny náboženstva, preto som Vám pripravil niekoľko úloh, pri ktorých sa zabavíte aj niečo naučíte. Nezabudnite pri tom sledovať sv. omše v televízii, rozhlase, či na internete a zo všetkého najviac nezabudnite sa modliť.

Nech sa Vám to darí Váš Zvedavček

Tu sú sľúbené úlohy:

Liturgický rok

Pôstne obdobie

Načo slúži pôst

Náš deň a modlitba

Veríme v zmŕtvychvstanie                                                                                           ——————————————————————————————————————–

SVIATOSŤ KRSTU

——————————————————————————————————————–

V tomto roku si pripomenieme 400 rokov od mučeníckej smrti Troch košických mučeníkov. Určite ste už o nich počuli, ale aby ste sa dozvedeli viac, pripravil som vám o nich niekoľko článkov s úlohami. Verím, že sa niečo nové dozviete a zároveň sa aj zabavíte.

Košickí mučeníci – ÚVOD

OSEMSMEROVKA

Sv. Štefan Pongrác 1.docx

Sv. Štefan Pongrác 2.docx

Sv. Štefan Pongrác 3.docx

Sv. Štefan Pongrác 4.docx

Sv. Melichar Grodeczki 1

Sv. Melichar Grodeczki 2

Sv. Melichar Grodedzki 3

Sv. Marek Križin 1

Sv. Marek Križin 2

Sv. Anton-pustovník


Milé deti,

Dnes nastáva nové obdobie roka. Začína Advent. Počas tohto obdobia sa pripravujeme na Vianoce. Nezabudnite taktiež, okrem pomoci rodičom pri upratovaní, pečení, sa pripraviť aj duchovne na Narodenie Pána Ježiša. Pre vás som na toto obdobie pripravil úlohy,  aj ich vyriešenie môže prispieť k vašej príprave. Pán kaplán sa s vami dohodne, kedy mu odovzdáte riešenie úloh.

ADVENTNÉ ÚLOHY 2018

————————————————-

Najbližšia nedeľa sa nazýva Kvetná nedeľa. Oslavujeme slávny vstup Pána Ježiša do Jeruzalema pred Veľkonočnými sviatkami. Pripravili sme pre Vás doplňovačku, v ktorej sa v článku rozsypali písmenká. Nie je to nič výnimočné, keď vonku tak fúka, asi ich vietor rozfúkal. Okrem nej máte ešte dva obrázky, ktoré by mali byť rovnaké. Ale nie sú. Nájdite v nich 10 rozdielov.

DOBRÝ PASTIER

KVETNÁ NEDEĽA

Vstup do Jeruzalema

Osemsmerovka – 28.02.2018

Doplňovačka 19.02.2018

Rébus

2017-XI.-I