Don Jozef Luscoň medzi nami

Don Jozef Luscoň medzi nami

Dnes nás na svätej omši vo farskom kostole čakalo prekvapenie. Náš pán farár prednáša bohoslovcom v seminári v Košiciach na duchovnej obnove, pán kaplán leží po operácii nohy, čas svätej omše posunutý o hodinu skôr. To sme vedeli. Ale čo sme netušili, kto bude slúžiť svätú omšu. Kňaz, ktorý vyšiel so sakristie je nám dobre známy, často ho vídame i počúvame na televíznej stanici LUX. Zrazu stojí pred nami: ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., SDB je slovenský rímskokatolícky kňaz, spisovateľ a pedagóg a publicista, píše sa vo Wikipédii. Jednoducho osobnosť, pritom skromný, milý človek.  Aj keď don Luscoň je na duchovných cvičeniach v Dome Mamy Margity na Drienici, prišiel medzi nás, čo nás veľmi potešilo. Tak, ako to iba on vie,  nám prezentoval, čo je dôležité nielen v pôste, ale aj počas celého života. Previedol nás Bibliou jednoduchým, každému zrozumiteľným spôsobom, od samého počiatku cez súčasnosť až do budúcnosti každého z nás. Poukázal, že tri piliere pôstu: modlitba, pôst a almužna sú veľmi potrebné. Ale popri nich je veľmi potrebná práca na sebe, aby sme na konci života sa mohli tešiť v nebi so svätými a našimi blízkymi. Aby antivírusový program Ježiša Krista – umučenie a zmŕtvychvstanie, nebol zbytočný.

Ďakujem, don Luscoň, za povzbudivé slová a vyprosujeme veľa zdravia, aby pomocou Ducha Svätého ste mohli veriacim odhaľovať pravdy našej viery.

Pánu kaplánovi Bystríkovi vyprosujem veľa zdravia, aby sa čím skôr zotavil a prišiel medzi nás.

Nášmu pánu farárovi a bohoslovcom vyprosujeme, aby čas duchovnej obnovy bol časom napredovania na ceste kresťanskej dokonalosti.

A nakoniec, nám veriacim, aby každé slovo, nielen pôstnych kazateľov, padlo na úrodnú pôdu, aby sme v každom okamihu života boli pripravení vstúpiť do večnosti.

 

Share this post