Duchovná obnova pre rozvedených

Duchovná obnova pre rozvedených

Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených. Vnímame ju ako príležitosť prinášať nádej tým, ktorých život je možno komplikovaný a preto potrebujú počuť radostnú zvesť o Božom odpustení a milosrdenstve.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2. – 4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch.

Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova internetovej stránke Rodinkova

Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvajú v Rodinkove raz do roka.

Share this post