Ježiš – top manager

Ježiš – top manager

      Na hodinách slovenčiny sme sa naučili výraz PERSONIFIKÁCIA. Naučili sme sa, že je to  prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety alebo zvieratá. Žiaci a študenti určite nie sú radi, ak sa cez prázdniny spomína škola. Ale výrok: „Vedúci pracovník, manager, musí byť ako žralok.“, vo mne evokuje spomienky na školu, a to nielen na hodinu slovenčiny, ale aj biológie. Tam sme sa dozvedeli, že tieto zvieratá, ŽRALOCI, sú inteligentné, impozantné, gigantické, silné živočíchy vzbudzujúce rešpekt. Ale aj zvieratá, ktoré ako krvilačné monštrá sú zodpovedné za viaceré  fatálne útoky na človeka.

       Práve preto mi nesedí tento výrok, nepáči sa mi toto prirovnanie. Najväčším a naj managerom je náš Nebeský Otec. Ten manažuje celý svet od jeho stvorenia a nepotrebuje na to krvilačné zuby nadradenosti. On poslal na tento svet ako managera Svojho Syna Ježiša Krista. Lepšieho šéfa si už vyše dvetisíc rokov nemôže želať nik, od toho najmenšieho pracovníka až po takzvaný top management. Vládne na tomto svete láskou, pokorou, príkladom. Namiesto toho, aby útočil a ponižoval iných, znáša útoky On. Preto prišiel na tento svet ako človek. On, Boh, sa znížil na úroveň obyčajného človeka. Nehanbil sa skloniť k človeku, podať mu pomocnú ruku, pochváliť, ale aj pokarhať. Najväčšou a najlepšou vlastnosťou akú môže mať vedúci pracovník, manager, je byť milosrdný. Byť milosrdný a byť v prvom rade človekom. Toto nás učí už dvetisíc rokov Najväčší Manager všetkých čias. Milosrdenstvo je najpotrebnejšia vlastnosť, akú potrebuje mať, akú sa musí naučiť každý šéf. A zvlášť musí byť viditeľná, musí svietiť a vyžarovať od šéfa – kresťana. Ak mu bude táto vlastnosť chýbať, zničí veľa ľudí okolo seba a tým sa zničí sám.

      Manageri, prehodnoťte svoje priority, svoje postoje. Láskou a milosrdenstvom zlepšíte život nielen svojím podriadeným, ale aj sami sebe. Nech sa vám to v mene Božom podarí!

Share this post