JEŽIŠ ŽIJE!

JEŽIŠ ŽIJE!

ON žije!                    PÁN žije!                            SPASITEĽ žije!

JEŽIŠ žije!                      VYKUPITEĽ žije!                        NÁŠ PÁN žije!

KRISTUS žije!                                 UČITEĽ žije!

BOH žije!                              NAZARETSKÝ žije!                       UKRIŽOVANÝ žije!

Share this post