Jubilejný rok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

Jubilejný rok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom…“  Ž 85,11

Každá farnosť má svojho patróna. Ako, kto a prečo  vybral práve toho, či onoho, to je rôzne. Patrónom našej farnosti je sv. Anton, opát, sviatok, ktorého budeme sláviť o pár dní.

Naša farnosť má však ešte jedného, neoficiálneho patróna, presnejšie – patrónku. Je ňou bl . Zdenka, ktorej relikvie máme vo farskom kostole. Možno aj ona bola vzorom pre naše farníčky, ktoré sa stali členkami Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, ku ktorým patrila aj ona.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslavenej Zdenky 28. decembra svätou omšou začal Jubilejný rok blahoslavenej Zdenky Schelingovej.

V tomto Jubilejnom svätom roku milosrdenstva na odporúčanie Sv. Otca Františka nasmerujme svoj zrak k vzorom milosrdenstva, vernosti Bohu a bezhraničnej lásky k blížnemu. Takýmto vzorom je práve naša blahoslavená Zdenka.

Viac o aktivitách Jubilejného roka sa môžete dozvedieť na[button link=“http://www.zdenka.sk/“ color=“wheat“ text=“grey“ window=“yes“]http://www.zdenka.sk/[/button]

Share this post