JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

         Svätý Otec František dnes, 13. marca 2015, oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva.

      Tento Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016 v nedeľu Krista Kráľa. Oficiálne a slávnostné ohlásenie Svätého roku sa uskutoční prečítaním a zverejnením príslušnej buly pri Svätej bráne v Nedeľu Božieho milosrdenstva v Druhú veľkonočnú nedeľu. Tento rok je nedeľný liturgický cyklus „C“, kedy sa čítajú čítania z Evanjelia podľa Lukáša, evanjelistu milosrdenstva, čo určite nie je náhoda.

       Viac o tomto Svätom roku, o tradícii otvárania tzv. svätých brán a iné zaujímavosti o tejto udalosti si môžete prečítať na stránke[button link=“http://sk.radiovaticana.va/news/2015/03/13/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_ozn%C3%A1mil_mimoriadny_sv%C3%A4t%C3%BD_rok_milosrdenstva/1129286″ color=“maroon“ text=“grey“ window=“yes“]Vatikánskeho rozhlasu[/button] .

Share this post