KOLEDOVANIE – OZNAM

KOLEDOVANIE – OZNAM

Milí farníci,

napriek nepriaznivým okolnostiam sa chce naša farnosť aj tento rok zúčastniť koledníckej zbierky Dobrá novina. Koledovať sa bude v súlade so všeobecne platnými nariadeniami. Spôsob koledovania spresnime neskôr. Teraz prosíme deti, ktoré majú záujem koledovať, aby sa na koledovanie prihlasovali do 29.11.2020 na tel. č.: 0907 073 777 alebo prostredníctvom mailu na adresu barbara.triscova@gmail.com.
Rovnako žiadame rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov na svojom „dvore“, aby sa prihlásili na tých istých kontaktných údajoch do 18.12.2020. Vaši animátori.

Share this post