Kontakt

Kontaktné údaje

Poštová adresa:

Rímskokatolícky farský úrad

Jarovnice 220

082 63 Jarovnice

Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa:

SK76 0900 0000 0000 9628 6364

Telefón:

+421/ 51 4594 215

Kontaktný formulár