LAMAČSKÉ CHVÁLY u nás

LAMAČSKÉ CHVÁLY u nás

         Tak ako učeníci s Pannou Máriou vo večeradle pri modlitbách očakávali Ducha Tešiteľa, tak aj my chceme v našom farskom kostole – v našom „večeradle“ s modlitbou a chválou na perách očakávať príchod Ducha Svätého. Pozývame Vás teda v sobotu 14. mája, na Turičnú vigíliu, o 14:00 hod. chváliť Pána. Gospelová kapela Lamačské chvály sa už teší na spoločenstvo s Vami. 

Share this post