LETNÉ AKCIE PRE MLADÝCH 2023

LETNÉ AKCIE PRE MLADÝCH 2023

 • GODZONE – WORSHIP NIGHTS 2023
  Uskutoční sa v piatok 23.6.2023 od 19:00 do 21:30 hod. v Parku Komenského v Košiciach. Kapacita podujatia by mala byť cca 1000 účastníkov. Vstup pre všetkých je voľný. Víziou týchto stretnutí je vzbudiť túžbu opäť chváliť a oslavovať Boha za to, aký je, a uctievať Ho bez toho, aby sme za to niečo čakali. Mladí i starší sú pozvaní do jednoduchej a hlbokej chvály, ktorá bude vyvierať z úprimnosti sŕdc pred Pánom.
  Info: V rámci programu bude aj spovedná služba. Kňazi, ktorí chcú pomôcť spovedať, nech sa nahlásia na t. č. +421 905 626 360 alebo na kulan.jan@abuke.sk
 • MIKE 2023 – STRETNUTIE MINIŠTRANTOV KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY
  Uskutoční sa v sobotu 24.6.2023 vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III.
  Program:
  9:00 – registrácia pred kostolom
  10:00 – slávnostná sv. omša s pomocným košickým biskupom Markom Forgáčom
  11:15 – rozhovor s otcom biskupom
  12:00 – modlitba Anjel Pána
  12:15 – obedný guľáš, občerstvenie, bufet, cukrová vata
  12:45 – rozhovor s hosťami
  13:15 – súťaže vo svetle života sv. Jána Krstiteľa, skákací hrad, prehliadka policajtov a požiarnikov
  14:30 – vyhodnotenie súťaží a tombola
  15:00 – modlitba KBM a požehnanie na cestu
  Hostia: Martin Škrteľ a Stanislav Šesták, futbalisti a bývalí reprezentanti SR
  Info: Prosíme kňazov, aby napísali na premladez@gmail.com alebo nahlásili na t. č. +421 905 626 360 aspoň do 18.6.2023 približné počty miništrantov z jednotlivých farnosti kvôli zabezpečeniu občerstvenia.
 • FREKVENCIA 2023 – PEŠIA PÚŤ MLADÝCH KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY
  Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 25. – 27.8.2023. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava.
  Info a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.

Share this post