MÁJ – milostivý čas

MÁJ – milostivý čas

MÁJ, jeden z najkrajších mesiacov roka,  sa prehupol do druhej polovice. Je to mesiac, ktorý je zasvätený Našej Nebeskej Matke Panne Márii, ale tohoročný máj je aj mesiacom bohatým na rôzne akcie a slávenia.

Hneď prvý deň patrí sv. Jozefovi, patrónovi robotníkov. 2. mája sme si v našej farnosti  pripomenuli už 5. výročie konsekrácie farského chrámu, ako inak ako obetou najsvätejšou – sv. omšou. Po nej sme si mohli pochutiť na torte v tvare kostola, fotografiu ktorej si môžete pozrieť na prezentačnom obrázku – hneď vľavo. Jej autorkou bola naša kantorka Stanka, ktorá vie nielen pekne hrať a spievať, ale ako ste sa mohli presvedčiť je aj šikovnou cukrárkou. Aj keď 3. mája bola nedeľa – sviatok sviatkov, naši hasiči tento deň vzdali úctu svojmu patrónovi sv. Floriánovi – mučeníkovi, ktorý má sviatok hneď v pondelok, 4. mája. V nedeľu sme[button link=“http://www.farnostjarovnice.sk/wp-content/gallery/#/content/Slavenia/Sviatoksvfloriana/“ color=“salmon“ text=“salmon“ window=“yes“]požehnávali jeho sochu a hasičské autá[/button] . A to boli ešte iba prvé tri dni mesiaca. Nasledujúci víkend nás čakali ďalšie dve udalosti. V sobotu 9. mája naše deti, koledníci Dobrej noviny, [button link=“http://www.farnostjarovnice.sk/wp-content/gallery/#/content/farskeakcie/Levocaputkolednikov09052015/“ color=“deepskyblue“  text=“deepskyblue“ window=“yes“]putovali k Levočskej Panne Márii[/button] . Dospelí mohli putovať s rádiom Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva do Krakova.  Nedeľa pred sviatkom Panny Márie Fatimskej bola odpustovou v kostole v osade, ktorý je jej zasvätený.  Vo štvrtok, 14. mája, Nanebovstúpením Pána končí  Veľkonočné obdobie.

A to je ešte iba polovica mesiaca. Náš Nebeský Otec nám ponúka tento milostivý čas, je len na nás, ako ho využijeme.

Share this post