Mesiac s Pannou Máriou – Matkou ticha

Mesiac s Pannou Máriou – Matkou ticha

„Neubližuj nikomu svojimi ústami“       (pápež František)

Liturgickou spomienkou na svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiša, patrónku misií, sa 1. októbra začne misijný mesiac, ktorý je zároveň mesiacom úcty k Panne Márii a mesiacom posvätného ruženca.

Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú počas októbra na modlitbu k Panne Márii, Matke ticha. Žijeme v hlučnom období. Potrebujeme si nájsť priestor na ticho, ktoré sa pre nás stane cestou k šťastiu a liekom pre dušu. Ticho spojené s modlitbou je čoraz vzácnejšie.

Je tu však iná forma ticha, o niečo náročnejšia. Byť ticho vtedy, keď pociťujeme hnev. Zdržať sa zraňujúcich slov, ktoré ubližujú iným. Byť ticho vtedy, keď nám oponujú a odporujú.

Modlíme sa za misijné diela pápeža Františka aj za misie na Slovensku, aby sme svedectvom o radosti, ktorú nám dáva Pán, oslovovali iných pre vieru. Ak nasledujeme Ježiša a sme šťastní, druhí si to všimnú. Pozvite na modlitbu svoju rodinu, susedov, kamarátov a známych. Ak vám to vyhovuje, modlite sa aj sami.

MODLITBA K PANNE MÁRII, MATKY TICHA

Ty, ktorá počuješ naše hlasy, aj keď nehovoríme,
pretože rozumieš v pohyboch našich rúk jazyk našich sŕdc.
Neprosíme ťa, Pani, aby si nám dala hlas a sluch pre naše tela,
ale nech nám pomôžeš rozumieť Slovu Tvojho Syna
a prísť k Nemu s láskou, na spásu našich duši.

Chceme milovať naše ticho,
aby sme sa vyhli ohováraniu, nenávisti a hriechu
a mlčiac dať svedectvo o našej viere.

Chceme ti obetovať naše ticho v ktorom žijeme,
aby sme ťa všetci mohli volať Matka,
a aby sme boli praví bratia a sestry,
bez sluchu či nevraživosti, ako tvoje deti.

Prosíme Ťa, prednes našu ľútosť pred tvojho nebeského Syna,
v hodine našej smrti,
aby sme vo večnosti mohli počuť a spievať na tvoju slávu naveky.

AMEN

Share this post