Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

3       Na výzvu nadácie Kirche in Not sa 18. októbra o 9:00 hodine spojili deti na celom svete pri modlitbe posvätného ruženca. Nebolo tomu inak ani v našej farnosti. V kostole Povýšenia sv. kríža v Močidľanoch, kde sa po sv. omši zapojili aj [button link=“http://www.farnostjarovnice.sk/wp-content/gallery/#/content/miliondetisamodliruzenec/“ color=“green“ text=“grey“ window=“yes“]naše deti[/button] k tejto akcii. V homílii duchovný otec vysvetlil pôvod a význam sv. ruženca, zvlášť potrebu jeho modlitby. „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení,“ povedal sv. páter Pio. Jeho slová podnietili k vzniku i k názvu tejto akcie.

Úmysel modlitby na tento rok: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“.

Share this post