Milosrdná kvapka krvi

Milosrdná kvapka krvi

Pozývam všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k potrebám iných, aby prišli 12. januára v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. na Farský úrad v Jarovniciach darovať krv. Už vopred ďakujeme skalným darcom aj prvodarcom. Nič, čo urobíš pre blížneho nebude zabudnuté.

Share this post