MILOSRDNÁ KVAPKA KRVI – POZVÁNKA

MILOSRDNÁ KVAPKA KRVI – POZVÁNKA

Ako už býva zvykom, ba priam už je to tradícia, vždy pred odpustom u nás vo farnosti tečie krv. Nebude to inak ani teraz. Pred odpustovou slávnosťou Povýšenia sv. Kríža, konkrétne v piatok, 11. septembra, je tu opäť Milosrdná kvapka krvi. Miesto konania: PUSTOVNÍČEK, čas: 8:00 – 11:00 hod.

Tešíme sa na každého pravidelného darcu, ale aj na každého odvážlivca – prvodarcu.

Share this post