MISIE

MISIE

Sú to už tri roky, čo odišli dvaja laickí misionári z našej farnosti na misie do Kene – Nairobi, Buru Buru v Afrike. Pán Boh do svojej služby v misii rodín v spoločenstve neokatechumenát  povolal manželov Libušu a Konštantína Novotných, ktorí pochádzajú z našej farnosti.  Životom v jednoduchosti  zvelebujú Boha za Jeho lásku, ktorú môžu ohlasovať ako kerygmu ľuďom v rôznych životných situáciách. Nech Náš láskavý Nebeský Otec ich sprevádza svojím požehnaním.

Share this post