MODLITBY CHVÁL

MODLITBY CHVÁL

 

„Dobrorečte Pánovi svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho naveky!“ (Dan 3, 87)

        Ktorí viete, ktorí nie, dozviete sa teraz, že v piatok, 5. 2. 2016, po sv. omši našu farnosť, konkrétne náš farský kostol navštívili členovia Spoločenstva DOM JÚDOV zo Sabinova. Prišli s jediným zámerom, a to – chváliť Pána. Chváliť, zvelebovať a vyvyšovať Pána! Bol to krásny, požehnaný čas naplnený vďačnosťou Nebeskému Otcovi za každú milosť, za všetko, čo od neho dostávame. Vo fotogalérii si môžete pozrieť zopár fotiek, ktoré nám poskytlo [button link=“http://www.farnostjarovnice.sk/wp-content/gallery/#/content/farskeakcie/MODLITBOVECHVALY/CHVALY05022016/“ color=“Azure“ border=“blue“ text=“dark“ window=“yes“]Spoločenstvo[/button], za čo im patrí srdečná vďaka.

Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5,19)

Share this post