Nech Boh žehná nášho otca arcibiskupa

Nech Boh žehná nášho otca arcibiskupa

Dnes, 30. januára, je tomu už 30 rokov, čo bol vysvätený na biskupa náš arcibiskup, metropolita Mons. Bernard Bober. Jeho svätiteľom bol dnes už nebohý Mons. kardinál Jozef Tomko. Toto vzácne jubileum si pripomenul a zaňho ďakoval včera pri svätej omši s kňazmi a veriacimi na mieste, kde bol vysvätený, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, nad hrobom svojho svätiteľa. 

Viac o tejto vzácnej udalosti si môžete prečítať na stránke TK KBS v článku p. Jaroslava Fabiána, kde nájdete aj fotografie z tejto milej udalosti.

Do ďalších rokov mu prajeme veľa zdravia, ochranu Našej Nebeskej Matky Panny Márie, sv. Ondreja, sv. Alžbety a mnoho milostí od Nebeského Otca.

Share this post