Neodmietni pozvanie!!!

Neodmietni pozvanie!!!

Po roku ti Boh opäť ponúka čas zastaviť sa a urobiť niečo pre svoju dušu. Áno, už je tomu rok, čo sa v našej farnosti konali ĽUDOVÉ MISIE. Pátri Vincentíni nás opäť navštívia s ponukou duchovnej obnovy po roku sv. misií, na ktorú vás všetkých pozývajú. Program duchovnej obnovy je uverejnený v najnovšom čísle Pustovníka. Neváhaj a príď!

Share this post