Nové inštrukcie!!!

Nové inštrukcie!!!

Každý v tejto neľahkej dobe upiera zrak a sluch k dostupným telekomunikačným prostriedkom, aby sa dozvedel, čo sa deje vo svete, na Slovensku i v našich diecézach. Určite ste už zachytili, že na veľkú ľútosť nás všetkých sa predlžuje čas, kedy sa nesmieme stretávať na spoločných bohoslužbách. Zatiaľ je to do 31.3.2020, čo bude ďalej sa dozviete včas. Novinky z diania si môžete pozrieť na stránke tkkbs.sk 

Nech Vás žehná a ochraňuje Pán.

Share this post