Nové pravidlá, odpustová sv. omša bez spevu.

Nové pravidlá, odpustová sv. omša bez spevu.

 Od 12. januára 2022 vyhláška Úradu verejného zdravotníctva uvádza do platnosti nové pravidlá. Naďalej platí, že sväté omše budú tak ako doteraz – v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch).

Bohoslužieb sa môže zúčastniť viac veriacich ako doposiaľ. Namiesto 30 osôb na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí.

Aj tu platia určité pravidlá:

Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie); max 100 ľudí.

Pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade).

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom. Dezinfekcia rúk.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí –  svätej spovede či svätého prijímania – po osobnom dohovore s kňazom.

U nás spovedáme všetkých polhodinu pred sv. omšou. Eucharistiu neočkovaným podáme pred svätou omšou. Sviatosť pomazania chorých, Eucharistie a zmierenia volajte na tel. číslo: 051/4594215.

V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

V nedeľu, 16. januára, je v našej farnosti odpustová slávnosť patróna farnosti sv. Antona, pustovníka. Aj táto sv. omša bude bez spevu. Minulého roku sme ju mohli sledovať iba on-line, vďaka Bohu, že teraz môžeme byť účastní, aj keď bez spevu.

Share this post