!!!NOVÉ USMERNENIA!!!

!!!NOVÉ USMERNENIA!!!

            Od piatku, 10. decembra, bude hoci s obmedzeniami, obnovené verejné slávenie bohoslužieb. Na sv. omšu bude môcť prísť maximálne 25 veriacich z rodiny, z ktorej je úmysel, plus asistencia. Ak nie je v rodine toľko ľudí, ktorí by chceli prísť na sv. omšu, je dobré pozvať susedov alebo priateľov. Sv. omše budú tak ako sú napísané v Pustovníku (časovo aj miestne).  Zúčastniť sa na sv. omši môže iba očkovaný, alebo prekonaný (max. do 180 dní).

            Prítomnosťou na sv. omši prehlasuje každý veriaci, nielen navonok, ale aj vo svedomí, že spĺňa podmienky účasti. V prípade nedodržania podmienok berie na seba zodpovednosť za vzniknuté dôsledky.

            Všetci, ktorí prichádzajú na sv. omšu majú mať pri sebe doklad o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19 (max. 180 dní) a doklad totožnosti.

Spovedanie bude pol hodinu pred každou sv. omšou, okrem nedele,  s podmienkami ako bolo oznámené.

Dišpenz biskupov od neúčasti na sv. omši naďalej trvá.

            V prípade nových podmienok, zmien vás budeme informovať na farskej internetovej a facebookovej stránke.

            Buďme zodpovední, chráňme sa navzájom!

Share this post