O farnosti

ThLic. Radoslav GejgušFarár

Pôvodom: Fekišovce,

nar. 25. 11. 1976 Michalovce,

ord. 15. 6. 2002 Košice

Vo farnosti od: 01. 07. 2011

Mgr. Bystrík SaboKaplán

Pôvodom:       Sečovce

Nar.:               6.8.1979

Ordinovaný:   14.6.2014

Vo farnosti:    1.7.2021

ZOZNAM PREDCHÁDZAJÚCICH FARÁROV

Mgr. Palečko Roman Dominik

2008-2011

Mgr. Slovák František

1993-2000

Anderko Imrich

1980-1990

Štroncer Andrej

1971-1975

Kmec Vojtech

1954-1959

Jančáry Vojtech

1931-1940

Gallé Marcel

1911-1924

Hanusovszky Štefan

1898-1900

Szabó Konštantín, OFM

1882-1896

Marczényi Ján

1822-1854

Török Ján

24.04.1803-1814,1822

Buday Cyprián

1778-1801, 24.04.1803-1814,1822

Ujhely Martin

1746-1750

Sigismundi Martin

1723-28

Sztanyák Adam

1701-1718

Mgr. Radvanský Stanislav

2000-2008

Mgr. Gajdoš Jaroslav

1990-1992

Zlatohlavý Anton

1975-1979

Pál Ján

1959-26.10.1971

Sabol Ľudovít

1940-1954

Macejko Július

1925-18.06.1931

Čupák Rudolf

1900-1912

Szkárossy Štefan

1896-1898

Tomanóczy Anton

1854-1881

Lukács Andrej

1822 doč. adm.

Janik Anton

1801-1803

Scholtz František

1750-1778

Kolárczy Ján

1718-1723

Kolárczy Ján

1718-1723

ZOZNAM PREDCHÁDZAJÚCICH KAPLÁNOV

Mgr. Matúš Hatok

2017-2021

Mgr. Peter Sabol

2012-2013

Mgr. Peter Tirpák

2007-2009

Mgr. Marek Hospodár

2005-2006

Mgr. Peter Ceľuch

2001-2002

Mgr. Radoslav Sabol

2012-2017

Mgr. Peter Obšitník

2009-2012

Mgr. Emanuel Čurík

2006-2007

Mgr. Marián Gurský

2002-2005

Spracované podľa Dejiny košického arcibiskupstva VII. a Košické presbytétium (1804-2006)