ODPUSTKY V ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

ODPUSTKY V ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

erb KAOtec arcibiskup – metropolita, Mons. Bernaed Bober, určil[button link=“http://www.ke-arcidieceza.sk/wp-content/uploads/2015/02/Dekr%C3%A9t_-_Odpustky_v_Roku_zasv%C3%A4ten%C3%A9ho_%C5%BEivota.pdf“ color=“Blue“ text=“grey“ window=“yes“]týmto DEKRÉTOM[/button] dni vyhradené zasvätenému životu a kostoly, v ktroých počas Roka zasväteného života možno získať odpustky pre našu Košickú arcidiecézu 

Share this post