Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka

Odpustová slávnosť sv. Antona Pustovníka

          Druhá nedeľa v cezročnom období, 14. januára, bola pre našu farnosť špeciálna. Slávili sme odpustovú slávnosť patróna nášho chrámu sv. Antona Pustovníka. Toho chrámu, v ktorom už 500 rokov môžu celé generácie farníkov, ale aj cudzích, pútnikov,… nachádzať úľavu, potechu, pomoc.

          Touto odpustovou slávnosťou sme odštartovali Jubilejný rok 500-ročnice. Hlavným celebrantom bol otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, metropolita, ktorý požehnal vežové hodiny a zrenovované bočné oltáre.  Na sv. omši boli prítomní kňazi, ktorí tu pôsobili, kňazi – rodáci, rehoľné sestry – rodáčky, aj tu pôsobiace; všetci, ktorým to dovolili povinnosti. Farníci, rodáci, hostia zaplnili nádherne vyzdobený 500 – ročný chrám. Pre pozvaných hostí bol v miestnom kaštieli pripravený slávnostný obed.

         V deň sviatku sme si pri sv. omši spomenuli na všetkých nositeľov mena po našom patrónovi, ktorí nás predišli počas pôsobenia duchovného otca Radoslava, bolo ich trinásť. Nech odpočívajú v pokoji.

         O predchodcoch terajšieho kostola, strastiach i radostiach si môžete prečítať tu v histórii.

         Čo cítime v srdciach nie je ľahko vyjadriť. Najlepšie to vyjadríme slovami z Liturgie hodín: 

 „Ponajprv teda vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu, od ktorého je každý dobrý údel a každý dokonalý dar a s nadšeným srdcom chváľme jeho dobrotu, že pri stavbe tohto domu modlitby povzbudil aj ducha svojich veriacich, roznietil cit, ponúkol pomoc; tých, čo nechceli, povzbudil, aby chceli, a podporil úsilie dobrej vôle. A tak Boh, ktorý vo svojich „pôsobí aj chcieť, aj konať, čo sa jemu páči“, toto všetko sám aj začal, aj dokončil.“

„Kto ťa v tomto chráme vzýva,

Bože, tomu milosť daj

a vo svojej veľkej láske

prosebníkov prijímaj,

všetky svoje verné deti

bohato vždy požehnaj.

Všetkých, čo sem s vierou vojdú,

vyslyš, Bože láskavý,

nech ich tvoja milosť zdobí

a ku svätým postaví,

aby, prejdúc bránou raja,

večný pokoj dostali. Sláva Bohu najvyššiemu,

česť a chvála Synovi,

moc a úcta Presvätému

Duchu Tešiteľovi,

naveky nech zneje chvála

najvyššiemu Pánovi. Amen.“

Tu už nie je čo dodať, iba to, že fotografie z tejto milej udalosti si môžete pozrieť  v galérii.

Share this post