Odpustová slávnosť sv. Mikuláša

Odpustová slávnosť sv. Mikuláša

Tak ako každý rok, či je „Corona“, či nie je, kalendár nám hlási sviatok sv. Mikuláša. Radostný to deň hlavne pre deti. K nám do našej farnosti zavítal tiež. Pripomenuli sme si jeho dobrosrdečnosť a lásku vo filiálnom kostole v Daleticiach, ktorý je tomuto svätcovi zasvätený. Posilnený Božím slovom a Živým Kristom všetci prítomní, bez ohľadu na vek, boli obdarovaní sladkosťou, tak ako sa v tento deň patrí. Ako na fotografii môžete vidieť, sv. Mikuláš poslal svojich anjelikov Natálku a Dominiku, aby posluhovali pri sv. omši duchovnému otcovi Radkovi.

Prajeme si, aby každý z nás, podľa vzoru svätého Mikuláša, nezabúdal na druhých. Aby sme neprestávali rozdávať dobro a lásku. Lebo láska rozdávaním rastie.

Máme pred sebou Advent, čas kedy sa viac rozdávame, ale nech celý náš život je Adventom, časom konania dobra a rozdávania.

Share this post